Boekwerkje over de Historie van de Martinikerk in Sneek

 

Een boekwerkje van 20 pagina's over de Historie van de Martinikerk in Sneek.Omslagfoto van het boekje

Uitgave: College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Sneek. Sneek, 2011.

Tekst: Alice Booij, Freark Hoogkamp en Hessel Jaasma.

Foto's: Simon Bleeker, Friesch Scheepvaartmuseum, collectie Frits Lugt en fotocollectie gemeente Sneek.

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door Old Burger Weeshuis Sneek.

Druk: HanzeDruk Bolsward.

 _________________________________________________

Hieronder kunt u het boekje bestellen.