Werelddiaconaat Jaarproject

Actie(s):

Jaarproject werelddiaconaat

Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood.

Met ingang van 1 november 2018 steunt het werelddiaconaat Gouda een nieuw jaarproject en gaat uw gift in de melkbus bij de uitgang naar het Kerk In Actie project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’.

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger.

De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden.

Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten.

De hulp wordt gegeven via Kerk in Actie en ICCO, die partners hebben met toegang tot vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.

Inmiddels zijn er via de twee organisaties al voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1.500 families verstrekt.

Het is de bedoeling hiervoor tot eind 2019 geld in te zamelen.

 

Wij vragen uw steun door uw gebed en financiele bijdrage. Hartelijk bedankt

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders