Mei-actie

Actie(s):

De diaconie zet zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving, voor mensen binnen en buiten onze wijkgemeenten, voor mensen in de nabije omgeving en wereldwijd. Voor dit belangrijke werk willen we uw gift vragen met deze mei-actie.

Wat doet de diaconie allemaal? Een aantal voorbeelden:

 • Voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met een klein netwerk zijn er maandelijks of wekelijks ontmoetingsmiddagen, rond feestdagen speciale middagen met een viering of zo nu en dan een uitje.
 • Jongeren die op diaconale werkvakantie gaan krijgen advies en ondersteuning bij de opzet van hun (groeps)reis en een deel van de reiskosten wordt vergoed.
 • Gemeenteleden in financiële nood worden bijgestaan met een luisterend oor, hulp, geld of spullen.
 • Burennetwerk Gouda verbindt op soepele wijze hulpvraag en aanbod aan elkaar en heeft in het afgelopen jaar wel 150 matches kunnen maken.
 • Ex-vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en in beeld komen bij de ICF gemeente worden gekoppeld aan een maatje die hen wegwijs maakt en contacten legt.
 • De werelddiakenen zoeken ieder jaar een jaarproject uit waar zij met acties en de melkbussen geld voor inzamelen.
 • De diaconie steunt binnen Gouda ‘t Swanenburghshofje, Inloophuis Domino, de Voedselbank, de Non-foodbank en het Noodfonds en overlegt met deze besturen.

De diaconie ontvangt de opbrengsten van de eerste collecten in de diensten, maar dit is niet genoeg om alle uitgaven te dekken. Daarom houdt de diaconie deze mei-actie. In de Gereformeerde Kerk is dit al jaren een traditie, de Hervormde Gemeente sluit hier - vooruitlopend op de fusie - graag bij aan.

We bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen op uw vrijgevigheid en gebed.

Met hartelijke groet,

College van Diakenen

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders