Introductie

Hartelijk welkom in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede.

Via dit Digitale Portaal van uw kerk kunt u zelf de Actie Kerkbalans en andere financiële kerkelijke zaken (bv collectebonnen, giften) regelen. 

Om gebruik te kunnen maken van dit digitale portaal moet u geregistreerd zijn.
Dat betekent dat u een account moet hebben aangemaakt met als gebruikersnaam uw emailadres en met een wachtwoord.
Als u zich nog niet geregistreerd heeft, ga dan naar de menu-optie 'Mijn account' in de linker kolom van deze pagina en meldt u aan als nieuwe bezoeker. U wordt dan gevraagd om een aantal gegevens in te vullen.
Eén van de gevraagde gegevens is uw registratienummer waaronder u bekend bent bij de Protestantse Gemeente Ede.
Als u niet weet wat uw registratienummer is, dan kunt u dat opvragen bij het Kerkelijk Bureau, maar u kunt ook als registratienummer fictief 99999 invullen. Het Kerkelijk Bureau zal dan later uw werkelijke registratienummer invullen. Daarvan ontvangt u per email een bevestiging.
Als u onlangs nog een Kerkbalansenveloppe heeft ontvangen, dan staat uw registratienummer op het toezeggingsformulier (onder de streepjescode).

Als u de Actie Kerkbalans en andere financiële kerkelijke zaken (ook) wilt regelen met uw tablet en/of smartphone, dan kunt u daarvoor de Appostel app downloaden. Download deze app via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Vul bij ‘Gemeente Koppelen’ in: ‘Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en registreer vervolgens een eigen account.  Klik hier voor een volledige handleiding van de Appostel app. 

Als u zich heeft geregistreerd, dan ontvangt u voortaan geen Kerkbalansenvelop meer, maar een email met alle informatie over de Actie Kerkbalans en over de wijze waarop u uw toezegging via het Digitale Portaal kunt doen.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw registratie, uw toezegging en financiële bijdrage!

Oktober 2020
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Ede