Introductie

Hartelijk welkom in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede.

Via dit Digitale Portaal van uw kerk kunt u zelf de Actie Kerkbalans via internet regelen. U kunt zowel uw toezeggingen voor uw financiële bijdrage vastleggen als ook uw termijn betalingen daarvoor doen.
Door gebruik te maken van deze mogelijkheid kunnen uw toezeggingen automatisch verwerkt worden in onze administratie, waardoor kosten en tijd van de medewerkers op het Kerkelijk Bureau en van andere gemeenteleden die zich bezig houden met de Actie Kerkbalans worden bespaard. En voor u is het gemakkelijk. U heeft altijd alle gegevens van uw toezeggingen en van uw financiële bijdragen digitaal bij de hand.

Om gebruik te kunnen maken van dit digitale portaal moet u geregistreerd zijn.
Dat betekent dat u een account moet hebben aangemaakt met als gebruikersnaam uw emailadres en met een wachtwoord.
Als u zich nog niet geregistreerd heeft, ga dan naar de menu-optie 'Mijn account' in de linker kolom van deze pagina en meldt u aan als nieuwe bezoeker. U wordt dan gevraagd om een aantal gegevens in te vullen.
Eén van de gevraagde gegevens is uw registratienummer waaronder u bekend bent bij de Protestantse Gemeente Ede.
Als u niet weet wat uw registratienummer is, dan kunt u dat opvragen bij het Kerkelijk Bureau, maar u kunt ook als registratienummer fictief 99999 invullen. Het Kerkelijk Bureau zal dan later uw werkelijke registratienummer invullen. Daarvan ontvangt u per email een bevestiging.
Als u onlangs nog een Kerkbalansenveloppe heeft ontvangen, dan staat uw registratienummer  op het toezeggingsformulier (onder de streepjescode).

Als u zich heeft geregistreerd, dan ontvangt u voortaan geen Kerkbalansenvelop meer, maar een email met alle informatie over de Actie Kerkbalans en over de wijze waarop u uw toezegging via het Digitale Portaal kunt doen.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw registratie, uw toezegging en financiële bijdrage!

December 2017,
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Ede