De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Uw bijdrage aan Kerkbalans komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek.
Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Het ANBI-nummer van de Protestantse Gemeente Ede is 857175415.

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.  U kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk.
Meer informatie vindt u op www.protestantsegemeente-ede.nl/periodiekschenken