Waarom Kerkbalans

Kerkbalans 2020
Helpt u mee om de financiële positie van onze gemeente gezond te houden?
Geef om en voor je kerk!

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente.

Wist u ……...

  • dat de Actie Kerkbalans van vorig jaar 8% meer heeft opgebracht dan het jaar daarvoor
  • dat we daar heel blij mee zijn, omdat daaruit blijkt dat onze gemeenteleden zeer betrokken zijn bij het voortbestaan van onze gemeente
  • dat er ondanks dit goede resultaat van vorig jaar toch in 2020 een begrotingstekort wordt verwacht van € 100.000,-
  • dat dit hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een lager ledental, hogere traktementen, stijgende kosten van onze gebouwen en het opdrogen van de rentebaten
  • dat wij daarom weer een beroep op u moeten doen om uw jaarlijkse bijdrage te verhogen
  • dat er een Commissie Toekomst is opgericht om te bekijken welke maatregelen op langere termijn genomen moeten worden om onze gemeente financieel gezond te maken
  • dat daarbij een uitgangspunt zal zijn dat we er alles aan zullen doen om onze wijken en kerken te behouden
  • dat u een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente kunt vinden op www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans

Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen doen wij een dringend beroep op alle leden om dit jaar en de volgende jaren uw bijdrage met minimaal 2% te verhogen.

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!
Geef, met uw hart én met uw verstand!

 

 

 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunde inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld gaat naar de plaatselijke kerk.
Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de Protestantse Gemeente Ede.