Waarom Kerkbalans

Kerkbalans 2022
Helpt u mee om de financiële positie van onze gemeente gezond te houden?
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

In de begroting van 2022 staat, dat er een tekort wordt verwacht van € 96.600,-.
Als we niets doen, dan zullen de tekorten de komende jaren verder stijgen. 
 
In 2021 is een ‘Financieel perspectief 2022 – 2025’ opgesteld waarin mogelijkheden worden genoemd om te komen tot een sluitende exploitatie. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen mogelijkheden op korte en (middel)lange termijn. In de loop van 2022 zullen we – na gesprekken met alle betrokkenen – besluiten nemen over de te nemen maatregelen die nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting in 2023 en de jaren daarna. 
 
De financiële bijdragen van de gemeenteleden in het kader van de Actie Kerkbalans zijn en blijven de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente.
In de afgelopen drie jaren hebben wij steeds een beroep gedaan op alle gemeenteleden om – indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage met minimaal 2% te verhogen.
Dat willen we ook dit jaar weer van u vragen. Maar vanwege de veel hogere inflatie en grotere prijsstijgingen, waar wij als gemeente ook mee te maken hebben, geven wij u graag een grotere verhoging van uw financiële bijdrage dan 2% in overweging.
Ga voor een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente naar https://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans
 
In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!
Geef, met uw hart én met uw verstand! 
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis.
In de kerk ontmoeten we God en elkaar.
Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.
Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

 

 

 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunde inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld gaat naar de plaatselijke kerk.
Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de Protestantse Gemeente Ede.