Waarom Kerkbalans

Kerkbalans 2021
Helpt u mee om de financiële positie van onze gemeente gezond te houden?
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente.

De financiële positie van onze gemeente is zorgelijk. Dat komt vooral door een dalend ledental, hogere traktementen, stijgende kosten van gebouwen, opdrogen van rentebaten en de corona-crisis.
De begroting van 2021 gaat uit van een tekort van € 220.000,-. 
Als we niets doen, dan zullen de tekorten de komende jaren verder stijgen.
 
Begin 2020 heeft een ‘Commissie Toekomst’ aanbevelingen gedaan voor maatregelen om onze gemeente op langere termijn financieel gezond te maken. Het rapport van de commissie gaat o.a. uit van een stijging van uw financiële bijdrage én van dalende kosten voor gebouwen.
Eén formatieplaats pastorale zorg per 1000 gemeenteleden blijft de norm. Het streven is een sluitende exploitatie vanaf 2023.
 
Inmiddels worden diverse voorgestelde maatregelen voorbereid en uitgewerkt.
 
Op www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans vindt u een uitgebreidere toelichting op de financiële situatie van onze gemeente. Ook vindt u daar een overzicht van wat er tot nu toe gedaan is met de aanbevelingen van de Commissie Toekomst.
 
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen doen wij een dringend beroep op alle leden om dit jaar en de volgende jaren uw bijdrage met minimaal 2% te verhogen.
 
In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!
Geef, met uw hart én met uw verstand! 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis.
In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.
Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen.
Dat geeft een bijzondere band.

Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunde inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld gaat naar de plaatselijke kerk.
Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de Protestantse Gemeente Ede.