Waarom Kerkbalans

Kerkbalans 2019
Helpt u mee om de financiële positie van onze gemeente gezond te houden?
Geef om en voor je kerk!

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente.

Wist u ……...

  • dat de Protestantse Gemeente Ede de afgelopen jaren een sluitende begroting had
  • dat dat vooral kon dankzij de renteopbrengsten uit de verkoop van een tweetal kerkgebouwen en dankzij jarenlange redelijk stabiele traktement- en personeelskosten
  • dat die tijd nu voorbij is, o.a. omdat de rentebaten opdrogen, de kosten stijgen en het aantal gemeenteleden daalt
  • dat er in 2019 een tekort op de begroting wordt geraamd van € 81.000,-
  • dat dit tekort kan oplopen tot € 400.000,- in 2028
  • dat er daarom een plan is gemaakt dat ‘Perspectief 28’ heet
  • dat in dit plan mogelijkheden staan om te bezuinigen op de uitgaven en om de gebouwen en terreinen beter en efficiënter te beheren
  • dat in het plan extra impulsen worden gegeven om te stimuleren dat de vaste jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden met minimaal 2% per jaar worden verhoogd

Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen doen wij een dringend beroep op alle leden om dit jaar en de volgende jaren uw bijdrage met minimaal 2% te verhogen.

Kijk naar onderstaande videoboodschap over de financiële situatie van onze gemeente.

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!
Geef, met uw hart én met uw verstand!

 

 

Logo Actie kerkbalans 2019

 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunde inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld gaat naar de plaatselijke kerk.
Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de Protestantse Gemeente Ede.