Waarom Kerkbalans

Kerkbalans is de inkomstenbron
van de Protestantse Gemeente Ede

Wat hebben we nodig voor ons bestaan in 2023 en de komende jaren?
We hebben per pastorale eenheid (degene(n) die op één woonadres woont/wonen) voor een sluitende begroting minimaal € 480,- per jaar, tenminste € 40,- per maand, nodig.
Een sluitende begroting is een voorwaarde om van de PKN goedkeuring te krijgen voor het beroepen van een 2e predikant.

Waarom hebben we dit bedrag nodig?
Om te komen tot die sluitende begroting sluiten we het komend jaar enkele vierplaatsen/kerken en daalt het aantal predikanten naar 2,3 fte vanaf 1 september 2023. Hiervan is 1 plaats vacant. Een groot knelpunt is dat op dit moment onze kosten heel snel stijgen. Denk aan de kosten van energie en het onderhoud, de salarissen en de langdurige contracten. Met de huidige inkomsten kunnen wij - ondanks de forse besparingen die we doorvoeren - de tekorten voor de komende jaren niet volledig afdekken. Zoals gesteld is een sluitende begroting een voorwaarde om een 2e predikant beroepen. Het gaat daarnaast niet alleen om een nieuwe predikant. Ook de aandacht voor jonge mensen in onze gemeente vraagt extra aandacht om een toekomstbestendige PGE te zijn

We hebben elkaar nodig! In de wetenschap dat de gemeente vergrijst waardoor er ook steeds meer ouderen zijn die ons ontvallen, en met hen veelal ook een hogere bijdrage.

Wat doen we met uw bijdrage?
O.a. zorgdragen voor continuïteit. In pastoraat, in gerichte wekelijkse vieringen voor jong en oud, in muziek en overige kerkelijke activiteiten. Parallel hieraan willen we onze gebouwen goed onderhouden en energieneutraal maken.

We begrijpen dat dit veel van u vraagt. Wellicht dat u niet zóveel kunt bijdragen. Wij begrijpen dat. In dát geval vragen wij u bij te dragen wat in uw vermogen ligt om bij te dragen. Gelukkig zijn er ook leden die meer bijdragen, nu al. Met alle inkomsten zijn wij blij, omdat we met elkaar door willen gaan.

Wij maken u nogmaals attent op het feit dat uw bijdrage als gift jaarlijks in aanmerking komt voor belastingaftrek. Gemiddeld betekent dit dat u tussen de 30 - 40% van uw bijdrage terug ontvangt. Dus van € 480 krijgt u in dat geval ergens tussen de € 150 - 200 terug van de fiscus. Dit wordt nog meer als u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt. Als u hierover meer wilt weten, ga dan naar https://www.protestantsegemeente-ede.nl/periodiekschenken of stuur dan even een berichtje naar kb@protestantsegemeente-ede.nl

Wij rekenen op u!
De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis.
In de kerk ontmoeten we God en elkaar.
Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.
Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

 

 

 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunde inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld gaat naar de plaatselijke kerk.
Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de Protestantse Gemeente Ede.