Solidariteitskas 2021

Jaarlijks vragen wij aan ieder belijdend lid en ieder dooplid ouder dan 25 jaar een bijdrage aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland.
In het menu-onderdeel ‘Waarom Solidariteitskas’ vindt u informatie over het doel van de Solidariteitskas en over de bestedingen daaruit.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte, jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het aantal (belijdende) leden. 
Uit vorige jaren is gebleken dat wij dit bedrag kunnen halen met een bijdrage van € 10,- per gemeentelid.
U kunt uw bijdrage (€ 10,- is dus de norm, maar ieder bedrag is welkom) overmaken door hieronder te klikken op 'Bijdrage'.
U kunt ook gewoon overmaken op NL11 INGB 0000 867 584 ten name van Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van Solidariteitskas 2021.