Waarom Solidariteitskas

Gemeenten helpen elkaar

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland zijn we verbonden met andere gemeenten in andere plaatsen. Een gemeente die tijdelijk een financiële overbrugging nodig heeft kan een beroep doen op de zogenaamde Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland. Dat kan nodig zijn omdat het bij die gemeente even niet lukt om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Of omdat er dringend behoefte is aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of omdat het nodig is om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of er is een tijdelijke bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. De solidariteitskas is ook bedoeld om gemeenten te ondersteunen die projecten hebben die niet door één plaatselijke gemeente kunnen worden betaald (bv schipperspastoraat).

De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte, jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke
gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het aantal
(belijdende) leden. Dit jaar is dat voor ons € 11.310,-.
Uit vorige jaren is gebleken dat wij dit bedrag kunnen halen met een bijdrage van € 10,- per gemeentelid. Maar elk bedrag is welkom.

Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die andere gemeenten met financiële problemen vragen wij ieder jaar aan ieder belijdend lid en ieder dooplid ouder dan 25 jaar om een financiële bijdrage te geven aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland.
Uitgebreidere informatie over het doel en de bestedingen uit de Solidariteitskas vindt u op www.pkn.nl/solidariteitskas

U kunt uw bijdrage (€ 10,- is dus de norm, maar ieder bedrag is welkom) overmaken op NL11 INGB 0000 867 584 ten name van Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van Solidariteitskas 2021.
U kunt ook eenvoudig via deze website betalen. Ga daarvoor naar het menu-onderdeel 'Solidariteitskas