Gift Hulp Ver Weg Dichterbij projecten 2020 PG Aalten

JAARPROJECT 2020 

Sinds 2017 werken we met een jaarproject. We hopen hiermee meer betrokkenheid bij projecten te creëren. Ook dit jaar hebben we weer voor een project van Kerk in Actie gekozen: 'Voor de wereld van morgen'.

Op zondag 1 maart is het nieuwe jaarproject van de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten gepresenteerd: een viertal projecten van ‘Voor de wereld van morgen’. Dit omdat we sinds kort aangesloten zijn bij de organisatie ‘Groene Kerken.’

De opbrengst van de eerste collecte die op genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site:holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschil-lende manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook gecom-bineerd kunnen worden.De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder. De opbrengst van de eerste collecte die op genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site:holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschil-lende manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook gecom-bineerd kunnen worden.De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder plastic in de natuur en voor iedereen een fatsoen-lijk dak boven het hoofd.Door kleine mobiele fabrieken te maken waar dakpannen gemaakt worden van afvalplastic wordt er waarde aan het plastic gegeven. Wat eerst in de natuur lag, wordt nu opgeruimd en gebruikt voor iets moois. Daarnaast krijgt degene die het opruimt er ook wat voor terug. Zo ontstaat er ook bewustwording en sociale impact doordat er wat verdiend kan worden. Het plastic wordt daardoor waardevol en tege-lijkertijd lossen we een aantal problemen op. Bijgaand enkele foto’s van een fabriek in het buiten land die al in werking is. Naar dit voorbeeld gaat Holanda Green Solutions ook een fabriek bouwen.