Gift MDW project 2018 PG Aalten

JAARPROJECT 2018 (Denk er aan: dit is niet de Diaconale rondgang)


Voor 2018 heeft de commissie Missionair Diaconaal Werk gekozen voor “Op zoek naar veiligheid” als jaarproject. Hiermee steunen we samen met Kerk in Actie  zowel directe noodhulp en wederopbouw als rampenpreventie. Bij een ramp kunnen lokale partijen direct in actie komen. Zij zijn al daar en kunnen slachtoffers helpen met eerste levensbehoeften als schoon drinkwater, voedsel en tijdelijk onderdak.

Het noodhulpprogramma van Kerk in Actie bestaat uit 5 projecten: droogte in Ethiopië, vrede en veilig-heid in Soedan, hulp aan vluchtelingen in Syrië, watermanagement in Bangladesh en overleven na een aardbeving in Nepal. Voor elk van deze projecten wordt in 2018 een keer gecollecteerd om te beginnen voor de droogte in Ethiopië. Door klimaat-verandering is de droogte in Ethiopië en omringende landen regelmatig extremer dan vroeger het geval was. De regenperiodes worden korter, waar-door waterbronnen leeg zijn en oogsten mislukken. Veel mensen hebben regelmatig dringend hulp nodig. De voedselhulp van de overheid is onvoldoende. Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben verrijkte voeding en peulvruchten nodig. Daarnaast is er meer drinkwater nodig voor gezinnen en hun vee. Via uw bijdrage kan de Ethiopische Kerk extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen.

U kunt uw gift onderstaand digitaal voldoen via iDeal. 

Commissie Missionair Diaconaal Werk

Gift MDW project 2018 PG Aalten

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december