Webshop van de Hervormde Gemeente Pauluskerk, Baarn.

Kerstactie 2016: India project CASA

Succesvolle afsluiting kerstactie 2016: opbrengst € 4850,-

Blijde vertegenwoordigers van CASA

Op 4 april 2017 werd in een drukbezochte informatieavond in "achter Calvijn" meer verteld over de stichting  CASA. Hoogtepunt van de avond was het bekendmaken van de opbrengst. Met behulp van een symbolische cheque kon de verheugde vertegenwoordigster van de stichting aan het eind van de avond huiswaarts keren. Een uitgebreid verslag van de avond verschijnt in het kerkblad "op de hoogte".


[de originele tekst van de kerstactie]:

In de traditie van de Centrale Diaconie wordt er elk jaar in de kersttijd (financieel) omzien naar de ander vorm gegeven door de Kerstactie. Hierbij wordt afwisselend een doel in Nederland of elders in de wereld gekozen. De kerstactie van 2015 is bestemd geweest voor de Stichting Gave die werkt onder vluchtelingen in Nederland. Dit jaar is er voor gekozen om de opbrengst van de kerstactie te bestemmen voor één van de projecten die ‘Kerk in Actie’ in India ondersteund, onder het thema kinderen in de knel.

Over Kerk in actie

In Kerk in Actie, kortweg KiA, werken tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties samen. KiA steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa.

Over CASA: Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid

Één van de projecten die door KiA in India wordt gesteund is CASA, (Tamil Nadu en 25 dorpen in Andra Pradesh).

Veel kinderen die op het platteland opgroeien helpen hun ouders op het land of in het huishouden. Af en toe helpen kan geen kwaad, maar als kinderen daardoor niet meer naar school kunnen, is er sprake van kinderarbeid. Het komt vooral voor bij ouders die niet opgeleid zijn en op korte termijn aanvulling op hun inkomen nodig hebben. Kinderen stoppen met school om voor deze aanvulling te zorgen. Als kinderen met school stoppen ondernemen de scholen en de overheid meestal geen actie. Veel scholen houden de afwezigheid van kinderen niet goed bij. Bij schooluitval speelt bovendien mee dat de Indiase samenleving steeds individualistischer wordt. Grootouders, buren en dorpsleiders zijn minder dan voorheen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Ook zij trekken niet altijd aan de bel als een kind niet langer naar school gaat

Partnerorganisatie CASA wil dat kinderen stoppen met werken en terug gaan naar school.

CASA staat voor Church’s Auxiliary for Social Action (Kerkelijke Hulporganisatie voor Sociale Actie). De organisatie is in 1947 opgericht door 24 protestantse en orthodoxe kerken in India voor sociale ontwikkeling en om onrecht en uitbuiting van de meest kwetsbaren (waaronder kinderen) tegen te gaan. Sinds 1998 zet CASA zich in tegen kinderarbeid en helpt de organisatie kinderen terug naar school. Volgens CASA is ieder kind een geschenk van God en een aanwinst voor de samenleving. Kinderen moeten in vrijheid en waardigheid kunnen opgroeien in een veilige omgeving en hebben recht op het allerbeste wat de samenleving te bieden heeft. CASA wil kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen en te ontplooien en heeft ontdekt dat het belangrijk is om de hele gemeenschap bij dit proces te betrekken.

Namens KiA en CASA, en de kinderen uit de 48 dorpen waar CASA werkt, bedankt voor uw steun voor dit werk!