Webshop van de Hervormde Gemeente Pauluskerk, Baarn.

Kerstactie 2017: Straatpastoraat Amersfoort

De Centrale Diaconie kijkt elk jaar in de kersttijd (financieel) om naar de hulpbehoevende medemens, in de vorm van de Diaconale Kerstactie. Hierbij wordt afwisselend een doel in Nederland of elders in de wereld gekozen.

De kerstactie van 2016 was bestemd voor CASA, een Indiase christelijke organiatie, die in het zuiden van dat land kinderarbeid bestrijdt.

In 2017, hebben we ervoor gekozen een doel dichtbij te kiezen. In het voorjaar van 2018 hebben we de opbrengst, ruim EUR 5000,- kunnen overhandigen!.

Wat is het straatpastoraat?

Stichting Straatpastoraat Amersfoort is opgericht in 2007. Haar doel is straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen en van mensen, die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang. De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit een christelijke levensovertuiging, maar staat open voor iedere gezindte of levensovertuiging en respecteert ieders religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

De straatpastor zegt over zichzelf:

‘Ik ben Bernadette van Dijk. Vanaf 1 februari 2008 hebben de kerken en hulpverleners van Amersfoort mij de kans gegeven om op straat te zijn als pastor voor dak- en thuislozen.

Pastor ben je niet omdat je zegt dat je dat bent of omdat je ervoor bent opgeleid. Pastor word je als iemand iets met je wil delen dat ertoe doet. Als je iemand ontmoet en er dan iets oplicht dat goed is.

Soms gebeurt dat zomaar op straat. Dat vind ik een genade’.

De straatpastor is er om dak- en thuislozen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een ‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens mag zich een kind van God weten en heeft het recht dat iedere dag te horen.

Om dat (opnieuw) te beseffen hebben zij iemand nodig die hen aanspreekt op hun kracht en mogelijkheden. Als iemand hen vertrouwen geeft, zijn zij in staat om verder te leven, om nieuwe relaties aan te gaan, om het leven op te pakken.

Namens Straatpastoraat Amersfoort, bedankt voor uw steun.