Webshop van de Hervormde Gemeente Pauluskerk, Baarn.

Kerstactie 2018: Zuid Soedan

De Centrale Diaconie kijkt elk jaar in de kersttijd (financieel) om naar de hulpbehoevende medemens, in de vorm van de Diaconale Kerstactie. Hierbij wordt afwisselend een doel in Nederland of elders in de wereld gekozen.

De kerstactie van 2017 was bestemd voor het straatpastoraat in Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen en van mensen, die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang.

Dit jaar, 2018, hebben we ervoor gekozen een doel veraf te kiezen. We willen graag Ds Peter de Groot en zijn echtgenote Jeannette, die werken in Zuid Soedan, ondersteunen.

Hulp aan Zuid-Soedan

Eerder dit jaar zijn Peter & Jeannette de Groot vanuit Eemnes uitgezonden naar Zuid – Soedan; zij werken daar op het Kajo Keji Christian College en helpen mee bij de vorming en opleiding van theologiestudenten. 

Vanwege de vele gevechten in Zuid-Soedan, de burgeroorlog woedt daar nu al zo'n zestig jaar, is de hele opleiding -inclusief docenten en studenten- gevlucht naar het buurland Uganda, alwaar de opleiding met beperkte middelen wordt voortgezet.

Op deze school zitten bijna 50 studenten die opgeleid worden tot predikant. Naast het theologisch onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan een betere gezondheidszorg. Peter de Groot is dominee en verzorgt de lessen voor de studenten; zijn vrouw Jeannette werkt samen met de Mothers Union van de kerk. Deze organisatie doet vooral praktisch werk in de vluchtelingenkampen. Zij geeft voorlichting in de kampen over hygiëne en helpt de mensen in hun erbarmelijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp.

(mede) namens Ds. Peter en Jeannette de Groot, bedankt voor uw steun.

Kerstactie 2018: van harte aanbevolen!