Welkom bij de Protestantse Gemeente Bilthoven

Hartelijk welkom in het digitale portaal van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Via dit portaal kunt u zelf de Actie Kerkbalans en andere financiële kerkelijke zaken (bv uw collectebijdrage of gift) regelen. 

Een collectebijdrage of gift kunt u doen zonder dat u zich hoeft te registreren.

Voor de actie kerkbalans moet u gebruik maken van de een uitnodigingsmail of moet u zich registreren op deze website. Voor dit laatste heeft u uw registratienummer nodig. Als u onlangs nog een Kerkbalansenveloppe of mail heeft ontvangen, dan staat uw registratienummer op het toezeggingsformulier of mail. U kunt uw registratienummer ook opvragen bij het kerkelijk bureau. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het contactformulier. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank,

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Bilthoven