Hervormde gemeente De Levensbron

Welkom op de site van college van kerkrentmeesters.

Deze site is voor onder andere acties, collectemunten, giften en periodieke toezeggingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze per mail (penningmeester@hervormdgoes.nl) sturen naar ons college.

Met vriendelijke groet,

 

College van kerkrentmeesters