Solidariteitskas

Gemeenten helpen elkaar

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.

 

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Als u bereid bent om meer te geven, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van 10 euro.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Automatische incasso
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december