"Groep onder de loep"

Voor deze aflevering van de “loep” spreek ik met Tine Keizer en Pim Dekker, beiden enthousiaste zangers in de cantorij. Al snel blijkt, dat precies deze maand de cantorij 30 jaar bestaat. Aan de wieg van de cantorij stond, in januari 1980, ds. M. Jansen met enkele gemeenteleden. Al spoedig waren er genoeg leden om op 24 februari 1980 voor het eerst mee te werken aan de kerkdienst in de Remigiuskerk. De oprichters hoopten met een cantorij meer inhoud te kunnen geven aan de liturgie en deze “nog feestelijker te laten zijn dan die al is”. De heer Krause, eerste cantor-dirigent, schreef in de oprichtingsbrief: “Waarom nu juist zingen? Welnu, is het zingen voor u dan niet een uiting van vreugde en beleving? En we mogen als christenen toch blije mensen zijn! De cantorij is er – eigenlijk: komt er – voor al die blijde Christenen die Hengelo rijk is! Samen gaan we de liturgie nog feestelijker maken dan die al is.” Het waren de beginjaren van het Liedboek voor de kerken. De cantorij was de gemeente tot steun in het vertrouwd raken met vele nieuwe en hernieuwde gezangen. 
Wekelijks repeteert de cantorij, die nu twintig dames en heren telt, een uur. Er wordt veel aandacht besteed aan ondermeer ademhaling en stemvorming. “Het is heel knap van onze cantor, dat hij in korte tijd ons vierstemmig aan het zingen krijgt. Ook met heel nieuwe liederen. Zo lukt het telkens weer om van dienst tot dienst te werken”, zeggen Tine en Pim. Naast het zingen is er tijd en aandacht voor ontmoeting en gezelligheid. Samen koffiedrinken na afloop en meeleven in lief en leed horen er helemaal bij. Er wordt veel plezier beleefd aan het zingen en het maandelijks meewerken aan de eredienst. Als je al enkele weken bent bezig geweest met teksten en melodieën, doe je nog meer inspiratie op uit de kerkdienst, zo is de ervaring. Op mijn vraag, hoe ze de toekomst van de cantorij zien, antwoorden beiden, dat ze hopen op instroom van nieuwe, jongere zangers en zangeressen. De herinrichting en restauratie van de kerk biedt wellicht meer ruimte en nieuwe mogelijkheden voor de liturgie en de samenzang. Wat is jullie aanbeveling voor jonge mensen om lid te worden van de cantorij? “Wie het belangrijk vinden om hun geloof uit te zingen of gewoon van zingen houden, moeten zeker meedoen. Je doet er meteen iets actiefs in de kerk mee, zonder dat het veel tijd kost. Het is ontspannend. En voor nieuwkomers in Hengelo is het een ideale opstap voor contacten.” De geïnterviewden kunnen zich dan ook helemaal vinden in het briefje van hun mede-cantorijlid Willemien Hiddink: 
De reden waarom ik bij de cantorij ben gegaan. Toentertijd zat ik in de kerkenraad en als ik dan even voor 8 uur door de gang liep in Ons Huis, hoorde ik de cantorij oefenen in één van de zalen en dat klonk altijd zo enthousiast dat ik dacht: ”Wanneer ik op woensdag ’s avonds niet meer naar de kerkenraadsvergadering hoef, ga ik naar de cantorij”. Zo maar een uurtje uit volle borst mee zingen met bekende en ook wel wat onbekende liederen, dat leek me heel fijn. Zo ben ik begonnen en ik kan het iedereen aanraden. Je hoeft geen Engels te kennen en ook geen Frans. Je hoeft niet super muzikaal te zijn en ook alle muziektekens niet te kennen. Door goed te luisteren en zoveel mogelijk op de oefenavond te komen, kom je er best. En het is altijd maar één uurtje. Het geeft mij veel meer voldoening dan dat ik de hele avond bij de TV zou zitten. Dus wat let je, er is nog plaats genoeg en met de koffie ben je al weer thuis.
De repetities zijn op woensdagavond van 19 tot 20 uur in Ons Huis. Vanaf deze plaats feliciteren wij de cantorij en Klaas van Marle hartelijk met het dertig jarig jubileum en we rekenen ook in de komende tijd, bij de komst van het nieuwe Liedboek in 2012, op jullie blijde en inspirerende stemgeluid!
AB