Bloemendienst

Elke zondag wordt in de kerkdienst in de Remigiuskerk afgekondigd voor welke zieken in de gemeente de in de kerk staande bloemen bestemd zijn. Sinds enkele jaren zijn dat twee bossen die dan door kerkgangers bij de genoemden, thuis of in het ziekenhuis, bezorgd worden. Het werkt tot ieders tevredenheid.
Eén bos wordt via een oproep beschikbaar gesteld door een gemeentelid en de tweede bos wordt gekocht en betaald uit de pot "giften bloemendienst".
Aanmelden om ook bloemen te (laten) verzorgen kan bij de contactpersonen.

Contactpersoon in Hengelo Gld.:
mevr. A. Weijers, Meindershof 27, t: 0575-462615

Contactpersoon in de Veldhoek:
mevr. J. Meulenveld, Schapendijk 2, t: 0573-461513