Gemeenteavonden


Aansluitend op de kerkdienst op dankdag houden we weer onze gemeenteavond.
Het zal vooral een informatieve avond worden, waarop we u zullen bijpraten over de voortgang van de realisatie van het nieuwe beleidsplan.
Een aantal mensen uit onze... Lees meer...
Bijbelquiz.
Dat de Bijbel je ook aan het lachen brengt, bleek woensdagavond 2 november in Ons Huis. Zo’n 25 gemeenteleden waren naar de gemeente-avond gekomen, die in het teken stond van de NBG Bijbelquiz “De Bijbel dichtbij”. De... Lees meer...

Op woensdag 2 november is er weer een gemeenteavond om 20.30 uur in Ons Huis (aansluitend op de dankdagdienst in de kerk). Naast de gebruikelijke gelegenheid om vragen te stellen over het kerk-zijn, is er de Bijbelquiz van het NBG. Iedereen kan... Lees meer...
Ds. Aleida Blanken opent de samenkomst met een korte bezinning over wijsheid. In deze roerige tijden, zoals nu in de moeilijke en gevoelige kwestie rond de vluchtelingen, komt het aan op wijs bestuur. Ze leest een stukje over de wijsheid van... Lees meer...

De gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op 28 oktober. Op een gemeenteavond zijn alle leden welkom om met vragen, wensen en ideeën mee vorm te geven aan ons kerk-zijn. Een goede manier om elkaar te ontmoeten. We willen een belangrijk thema... Lees meer...
Na de opening door Aleida Blanken neemt de voorzitter, Albert Visscher, het woord. Al enige tijd staat de toekomst van de Protestantse Kerk centraal. Ook bij ons in Hengelo is dit een vast agendapunt op de kerkenraadsvergaderingen en ook op... Lees meer...
Twee keer per jaar vergadert de gemeente. Deze vergaderingen vinden plaats na de kerkdiensten op bid- en dankdag. Dit jaar willen we de gemeenteavond verzetten naar 8 april. We willen graag een hele avond besteden aan het thema: de toekomst... Lees meer...

Na afloop van de kerkdienst op dankdag voor gewas en arbeid op 5 november hebben we onze gemeenteavond in Ons Huis gehouden: “Er zit muziek in”. Bij binnenkomst worden we getrakteerd op koffie, thee en heerlijke cake. Ds. Aleida Blanken is... Lees meer...
Na de kerkdienst biddag voor gewas en arbeid was er de gemeenteavond in Ons Huis. Na een kopje koffie en thee opende Albert Visscher, als voorzitter van de kerkenraad, de avond. Het is gebruikelijk om te starten met een vragenronde. Van de... Lees meer...

Enkele malen per jaar, meestal na bidstond en dankdag, worden gemeenteavonden gehouden. In aansluiting op de kerkdienst worden gemeenteleden uitgenodigd in Ons Huis. Na een bepaald onderwerp met inleiding of presentatie is er dan gelegenheid... Lees meer...