Kerkrentmeesters


Voor de begroting klik op onderstaande link.

bijlages
KerkrentmeestersBegroting 2018 Lees meer...

Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.

bijlages
KerkrentmeestersJaarrekening2016 Lees meer...

Veel heil en zegen voor 2018 gewenst.

De tijd gaat snel, voor uw gevoel heeft u uw bijdrage nog maar kortgeleden betaald, en wij vragen u alweer voor een nieuwe toezegging voor 2018.
Lees meer...
In 2017 konden we aan al onze financiële verplichtingen voldoen, dankzij uw bijdrage konden we kerk 
zijn zoals we nu doen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Kerkbalans 2018 zal plaatsvinden in de periode van 20 januari t/m 3... Lees meer...

Voor de stand van zaken per 6 september klik op de bijlage.

bijlages
KerkbalansStand20170906 Lees meer...

De laatste stand van Kerkbalans is per 17-3-2017;
Toegezegd € 152.927,32.
Inmiddels ontvangen: € 65.115,02.
Aantal uitnodigingen    1218 Lees meer...
Actie kerkbalans is dit jaar weer succesvol verlopen, er is een bedrag van € 150.000 toegezegd, een prachtig resultaat. Dit betekent dat we op dezelfde voet verder kunnen als vorig jaar zonder financiële reserves aan te... Lees meer...
Tegelijk met de editie van Klokgeluiden ontvangen de leden ook de enveloppe voor Kerkbalans. Deze bevat een folder waarin we laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van vrijwilligers. Verder hebben we geprobeerd te... Lees meer...

Zo aan het eind van het jaar kunnen we de balans opmaken.
Over het jaar 2016 kunnen we als kerkrentmeesters zeggen dat we financieel goed uitkomen. Dit komt mede doordat Aleida Blanken nu onze enige full-time dominee is. Zij wordt weliswaar... Lees meer...

Voor de begroting klik op onderstaande link.

bijlages
KerkrentmeestersBegroting2017 Lees meer...

Een enthousiaste groep mensen is al weer begonnen met de voorbereidingen voor “Actie Kerkbalans” 2017. Meestal vragen we als kerk geld voor anderen, maar bij deze actie ook voor onszelf. Dat wil zeggen, geld om onze predikant en andere... Lees meer...

Vanuit het college van Kerkmeesters hierbij een officiële kennisgeving van onze predikant ds. Aleida Blanken dat ze van de Fokkinkweg verhuisd is naar de Dreef 5 in Hengelo Gld. De pastorie aan de Fokkinkweg is verkocht door ons college en de... Lees meer...

Voor de begroting klik op onderstaande link.

bijlages
KerkrentmeestersBegroting2016 Lees meer...

Voor de jaarrekening klik op onderstaande link.

bijlages
KerkrentmeestersJaarrekening2015 Lees meer...
Eerder is er een overzichtsfoto geplaatst van de kerkrentmeesters die druk doende waren met het uitpakken en inventariseren van Kerkbalans 2016. Voordat het zover is gaat er veel voorbereiding aan vooraf. Zo komt er al begin oktober een... Lees meer...
Laura Wiggers, 4 jaar, heeft de kleurplaatwedstrijd van Kerkbalans gewonnen. We wensen haar veel plezier met de prijs.   Lees meer...
In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Uw geld wordt goed besteed!
Op 1 februari hebben we € 147.516,00 toegezegd... Lees meer...
Steun onze kerk met een periodieke gift.
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,00) en tot een maximum van 10%... Lees meer...
“Mijn kerk inspireert” is dit jaar als titel gekozen voor de actie Kerkbalans. We hopen dat dit ook voor u geldt, want uw bijdrage is hard nodig om de Protestantse Gemeente Hengelo in stand te houden.
Tussen 13 en 31 januari 2016... Lees meer...

Voor de rekening klik op de link.

bijlages
jaarrekening 2014 kerkrentmeesters Lees meer...

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Tussen 13 en 31 januari 2016 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is... Lees meer...
Wij hebben u al eerder gemeld over het voornemen om van pastorie te wisselen. De kerkenraad gaat akkoord met de aankoop van het huis van de fam. Ferrari, Dreef 5, als nieuwe pastorie. De pastorie aan de Fokkinkweg staat inmiddels in de... Lees meer...
U heeft het misschien al gehoord op de gemeente-avond 28 oktober 2015, wij zijn voornemens om van pastorie te wisselen. Aan de pastorie aan de Fokkinkweg moet de komende jaren het nodige, kostbare, onderhoud gepleegd worden. Verder kan... Lees meer...

Voor het Anbi-document klik op onderstaande bijlage.

bijlages
AnbiKerkrentmeesters Lees meer...
Eerder werd al kort melding gemaakt van een wijziging in de financiële administratie en de ledenadministratie. Ruim 13 jaar werd dit verzorgd door Corrie Strating en was Corrie het gezicht van het Kerkelijk Bureau. Corrie vond echter dat... Lees meer...
Op zaterdag 6 juni, tijdens de dag van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk, was het dan zover. Het uit 1895 stammende Properorgel werd na een grondige restauratie officieel weer in gebruik genomen. Zo'n 75 mensen waren hiervan... Lees meer...
Ongeveer 5 jaar geleden, op 1 juli 2010, ontvingen we een subsidiebeschikking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 3 september 2010 volgde een subsidiebeschikking van de provincie Gelderland. Hierna kon het startsein... Lees meer...
Op 28 februari konden belangstellenden een kijkje nemen bij en in ons orgel dat op dit moment wordt gerestaureerd. Een groot deel van de orgelpijpen ligt opgeslagen in de consistorie en de blaasbalg (2,5 bij 1 meter) is momenteel in de... Lees meer...
In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 2 februari om 21.00  uur) is het merendeel (1100 van de ongeveer 1300) van de toezeggingen... Lees meer...
Mijn Kerk.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw midden in Hengelo, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning... Lees meer...
Aan het eind van 2014 was Corrie Strating 12 1/2 jaar in dienst als administrateur. In die periode was ze de spin in het web met betrekking tot de kerkrentmeesterlijke zaken. Zowel de financiële zaken als ook de ledenadministratie vallen... Lees meer...
Voor hetzelfde geld geeft u meer.
Binnenkort ontvangt U een brief voor actie Kerkbalans, waarin we uw bijdrage vragen. Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de... Lees meer...
Ook voor de kerkrentmeesters is het seizoen weer begonnen.
De eerste vergadering na de zomervakantie is inmiddels geweest. Er is even teruggeblikt op de eerste helft van 2014. De ruimte onder toren heeft (om een goed Nederlands woord te... Lees meer...

De kerkrentmeesters beheren het kerkgebouw, de pastorieën en hebben de verantwoordelijkheid voor de financiën voor de predikanten en anderen die in dienst van de kerk werkzaamheden verrichten. Daarnaast zamelen zij jaarlijks in januari gelden in... Lees meer...
In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Vond u de bijgesloten folder ook zoveel positiviteit uitstralen? Op dit moment (maandag 27 januari 2014 om 21.30 uur) is het merendeel van de toezeggingen (1100 van de ongeveer... Lees meer...
Nadat de kerk zo prachtig gerestaureerd is, vonden wij dat het interieur van de toren ook wel een fris likje verf kon gebruiken. De toren is echter geen eigendom van onze kerkelijke gemeente, maar van de Stichting Oude Gelderse Kerken.... Lees meer...
Het is januari, en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om u om uw toezegging voor Kerkbalans 2014 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalansenveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna weer om uw... Lees meer...
Vijf Nederlandse kerken werken samen aan hun geldwerving.
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de... Lees meer...

In 2011 heeft de gemeente Bronckhorst de kerktoren van de Remigiuskerk verkocht aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Wij als kerkrentmeesters en gebruiker van de kerktoren zijn gevraagd om als beheerder op te treden. Onder die taak valt... Lees meer...
Met Pinksteren is afscheid genomen van Ton Knoef en Leis Regelink. Hierbij willen we ze nogmaals heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze allebei 8 jaar lang voor de kerk gedaan hebben. We zullen ze nog wel eens bellen om te vragen:... Lees meer...
In verband met de restauratie moest de oude sacristie, ook wel "het gevang" genoemd, worden ontruimd. Door de kerkrentmeesters werden de nodige oude stukken aangetroffen die het waard zijn te worden bewaard. Zie de lijst hieronder. Een... Lees meer...
Bij de Actie Kerkbalans begin 2009 hebben wij meningen gevraagd in een enquête. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties willen wij in deze bijdrage twee zaken uitleggen.

Afdracht aan de Protestantse Kerk Nederland.
Sinds... Lees meer...

Er zijn 66 formulieren ingeleverd van 1205 ingeleverde toezeggingen; dat is 5,5 %. We hebben gehoord dat bedrijven die enquêtes verzenden een respons van 3 % acceptabel vinden. Veel mensen vonden bijna alles belangrijk, misschien ook... Lees meer...

Een kerk is van blijvende waarde.
Dit is het thema van de actie Kerkbalans 2009, die van 18 januari tot en met 1 februari gehouden wordt.
Sinds juli 2008 houden we ons bezig met deze actie met als doel kerkbalans dit jaar op een... Lees meer...

Misschien hebt u er nog nooit van gehoord. Mogelijk hebt u 29 juni 2008 in de dienst met het afscheid en herbevestigen van ambtsdragers en benoemen van pastoraal bezoekers, het woord gehoord. Ouderlingen-kerkrentmeester zijn... Lees meer...