Bij de collecten 2017

Edukans ambassadeurs Nick & Simon.
Zangers Nick & Simon zijn sinds 2010 ambassadeur van Edukans. “Als artiest krijg je veel aandacht. Ik wil een beetje aandacht aanwenden voor iets essentieels als onderwijs in ontwikkelingslanden”,... Lees meer...
Kerk in Actie – Kinderen in de Knel.
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede... Lees meer...
Pastoraat binnenvaartschippers.
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese... Lees meer...
Kerstbonnenactie.
De Diaconie is initiatiefnemer geweest voor deze gezamenlijke jaarlijks terugkerende actie van de samenwerkende Charitasinstellingen van de R.K. Kerken en alle Diaconieën van de Prot. Gemeenten in de Gemeente... Lees meer...
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS... Lees meer...

Wereldvoedseldag.
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met... Lees meer...
Vluchtelingenwerk.
Project Eigen-Wijs: voor kinderen en jongeren in de centrale opvang, is ook belangenbehartiger voor vluchtelingenkinderen. Het project Eigen-Wijs helpt kinderen en jongeren in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun... Lees meer...
Kerk en Israël: Israëlzondag 2017.
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op... Lees meer...

Jeugdwerk.
“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als... Lees meer...
Hulp & Hoop voor Afrika. 
Onder de mango boom. 
Vorig jaar tijdens ons verblijf in Siërra Leone, waar we waren om ons te oriënteren op een mogelijke toekomst, kwamen we met regelmaat langs een mango boom. Hier zaten de mama ’s te... Lees meer...
Missionair Werk en Kerkgroei.
Het Programma Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland daagt plaatselijke gemeenten uit om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Omdat wat van binnen zit - het geloof - naar buiten te... Lees meer...

Onderhoudsfonds.
Voor het in standhouden na de restauratie/herindeling is natuurlijk met regelmaat geld nodig om het een en ander te bekostigen. Op dit moment gaat het dan vooral om klein onderhoud. Onderdelen die aandacht vragen zijn o.a. de... Lees meer...
Bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Eén of twee ker per jaar (soms vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk te zetten met daarbij een tweede boeket welke door de diaconie wordt betaald. Daar wordt... Lees meer...
Nieuw Hydepark.
Het nieuw gebouwde vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Het oogt licht en ruimtelijk en u heeft door het hele gebouw zicht op de prachtige omgeving. Alle kamers beschikken over aangepaste... Lees meer...

Kerk in Actie - Diaconaat.
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het... Lees meer...
Jeugdwerk.
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze…..... Lees meer...

Plaatselijk kerkenwerk - Liturgisch bloemschikken.
Bij bijzondere dagen in het kerkelijk jaar staat in de kerk een bloemschikking, passend bij de lezingen en het thema van de betreffende zondag. Liturgische schikkingen kunnen een taal spreken,... Lees meer...
IKA - vakantieweken
Wat is IKA?
De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken. Vakantieweken voor mensen... Lees meer...

Kerk in Actie - Pinksterzending.
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De... Lees meer...

Eerste collecte: Klokgeluiden.
We zijn heel blij dat veel mensen Klokgeluiden lezen. Er kunnen er nog meer bij want we weten zeker dat veel mensen nog geen abonnement hebben. Ze missen zo veel informatie over onze gemeente en alles wat er in en... Lees meer...
Eerste collecte: voedselbank.
Als Diaconie van de Protestantse Gemeente Hengelo Gld. ondersteunen we, waar mogelijk, de voedselbank in Zelhem. Wekelijks worden er aardappels beschikbaar gesteld en ook op andere manieren ondersteunen we... Lees meer...
Eerste collecte: bloemendienst.
Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Één of twee keer per jaar (heel af en toe vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk neer te zetten met daarbij een tweede boeket wat door de... Lees meer...
Eerste collecte: Kerkstraat 15.
Diaconaal centrum – een begrip in Hengelo Gld.
Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de inloop. Gezellig een kopje koffie (of wat anders) drinken en lekker even bijpraten. Vrijdagmorgen het... Lees meer...
Eerste collecte: Het Passion.
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers... Lees meer...
Eerste collecte: Oikocredit.
De kracht van microkrediet.
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van... Lees meer...
Eerste collecte: Weeskinderen Rwanda.
De geit is voor een arm gezin heel belangrijk voor voeding en mest. 
Een zwangere geit kost € 35,-. 
• De geit geeft iedere dag voedingrijke melk. 
• De geit heeft geen extra voeding... Lees meer...

Eerste collecte: Ika Achterhoek Liemers. 
De IKA is een commissie van protestantse diaconieën in de Achterhoek en Liemers.
Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet... Lees meer...

Eerste collecte: Ika Achterhoek Liemers. 
De IKA is een commissie van protestantse diaconieën in de Achterhoek en Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet... Lees meer...
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Gehandicapten doen gewoon mee.
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te... Lees meer...
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Samen werken aan vrede.
De Civil Society Organization (CSO) Alin Thit werkt aan vrede in Kayah State, gelegen in het oosten van Myanmar. Ondanks dat het beter gaat in Myanmar, zijn er nog steeds... Lees meer...
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Onderwijs en gezondheidszorg voor staatloze kinderen.
Vanwege de onveilige situatie in Myanmar en de kans op kinderhandel of gedwongen opname in het leger, sturen ouders hun kinderen vaak de grens... Lees meer...
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Mais en rijst.
World Concern ondersteunt boeren in het noordoosten van Myanmar. Dit doet zij onder andere door boeren te trainen, het opzetten van een lokale rijstleenbank, het gunstiger inkopen van... Lees meer...

Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Gezonde baby's en kinderen.
The Border Consortium (TBC) zet zich in voor baby’s en kinderen in vluchtelingenkampen bij de grens van Thailand en Myanmar. Aan de hand van bijeenkomsten,... Lees meer...

Eerste collecte: voedselbank.
Helaas, het is nog steeds heel hard nodig. Heel veel vrijwilligers zorgen dat elke week weer de pakketten klaar staan. Soms is het moeilijk om met de aangeboden spullen een compleet pakket samen te stellen en... Lees meer...
Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Inkomen voor vrouwen en jongeren.
Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie die vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doet... Lees meer...
Eerste collecte: project “Mexico”.
Voor informatie over dit diaconale project zie Kerkenraad - Diakenen - Project Mexico en voor Nieuwsbrieven Projecten Diaconie - Baja Mexico. 

Tweede collecte: plaatselijk... Lees meer...

Eerste collecte: Simavi: iedereen een gezonde basis.
Simavi zet zich in voor betere gezondheid wereldwijd. Want wie gezond is, kan zich ontwikkelen en zo uit de armoedespiraal komen. Ontdek het nieuws en de verhalen per thema op... Lees meer...

Eerste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat.
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag.... Lees meer...
Eerste collecte: Stichting Vluchteling.
Wereldwijd één van de grootste en meest ervaren noodhulporganisaties. Stichting Vluchteling en het IRC werkten al meer dan dertig jaar samen bij heel veel crises. Samen zijn we nu actief in bijna... Lees meer...
Eerste collecte: Stichting COEH, diaconale hulp aan ouderen in Ocna Mures.
In Ocna Mures bestaat er al een aantal jaren een soort ouderenzorg. Zorg voor oudere en hulpbehoevende mensen. Alhoewel de mantelzorg in Roemenië meer... Lees meer...

Eerste collecte: Hulp en Hoop voor Afrika 
Het project van Nicky en Abdulai Bah-te Slaa, we horen meer in deze dienst over hun werk in Zuid Afrika. Ook staat er meer over hen vermeld bij Werkgroepen - ZWO-nieuws - december 2016.

Tweede... Lees meer...
Eerste collecte: Lilianefonds.
Ontwikkeling van kinderen.
"We steunen kinderen in hun ontwikkeling door de belemmeringen te verminderen die een direct gevolg van de handicap zijn en door hen weerbaar en zelfbewust te maken. Dit lukt... Lees meer...