Bij de collecten 2018

Tent of Nations.
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van... Lees meer...
Stichting Sravana. 
Stichting Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Sravana doet dit in het hospice of bij u thuis.
Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden waarbij de... Lees meer...

CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse... Lees meer...
Visserijslaven in Ghana naar huis.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme... Lees meer...
Uitgangscollecte Kerk in Actie: EDUCATIE

WIJZER WORDEN IN DE KERK.
Onze samenleving verandert in een snel tempo. Mensen worden in beslag genomen door de drukte van het dagelijks bestaan van werk en zorg. Voor veel mensen is er geen... Lees meer...
Uitgangscollecte Kerk in Actie: OECUMENE.

VERSCHILLENDE KERKEN, ÉÉN LICHAAM.
In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit een ander land. Hun aantal groeit nog steeds. Veel van hen zijn gevlucht... Lees meer...
Hulp en Hoop voor Afrika.
De gehele familie Bah is weer samen! Nadat Abdulai voorbereidingen had getroffen was het tijd voor Nicky en Gabriel naar Sierra Leone te komen. Het aanpassen gaat goed, Nicky neemt de tijd te wennen aan het land... Lees meer...