Preken 2017

Marcus 1: 14-20 en Marcus 10: 13-16.
Liederen: 218; “Laat de kinderen tot Mij komen”; 531; 839:3; 344; 354; 423. 
Doop(gedenk)dienst.

Het dansje in de kerk, geschilderd door Marius van Dokkum is nu te zien op het... Lees meer...
Matteus 21, 28-32 en Ezech. 18, 25-32.
Thema: ’God wacht op ons!‘ 

Gemeente, 
Lees meer...
Thema: Pleidooi tegen de volmaaktheid
Voorganger: Dik Bos

Inleiding.
Lees meer...
Jeremia 29: 4-7; Zacharia 8: 1-8; Openbaring 21: 1-4, 10-12, 18-27.
Liederen: 280; 868: 1-3;122; 776; 737: 1-7,21; 1016; 425
Thema: “Schitterende stad. Samenleving van vrede”.

Wat maakt een stad aantrekkelijk voor jou? Ben... Lees meer...
Genesis2:4B-10, 15-17 en Johannes 20: 11-18.   
Liederen: 216; 150A; 984; 629; 841; 975; 404E, 397; 650. 
Viering Heilig Avondmaal.
 
Overdenking “De tuin en  het werk van de hovenier”. Lees meer...
Lucas 10: 38-42; Prediker 3: 1-15.       
Liederen: 214; 836; 305; 845; 912; 903; 418. 

Vakantie: tijd of eeuwigheid? 
Het is avond, de stilte is over het dorp gevallen. In de verte blaft een hond. Een paar laatste... Lees meer...
Lezingen: Handelingen 2: 43-47; Openbaring 3: 1-4; Lucas 5:1-11.
Thema: ‘Jezus redt!’.

Inleiding.
Jezus redt! De boodschap van de kerk. Maar heeft de kerk die woorden wel goed begrepen? Is ze (na Pinksteren) de kerk geworden... Lees meer...
Openluchtdienst. Thema: Wie regeert?
Psalm 72: 1-3, 9-14, 18-19; Romeinen 8: 14-17, 12: 9-21.
Liederen: 216; koorzang “kijk naar de kinderen”; 218’871; koorzang: Opwekking 488; Lied: “Wij dromen van een wereld…”koorzang:... Lees meer...
1 Petr. 4: 7-14  en Joh. 14: 18-29.
Wezenzondag.

Gemeente van Christus,
Ik laat u niet als wezen achter. Deze woorden van Jezus bepalen het karakter van deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wezenzondag. Lees meer...
Handelingen 5: 12-25 en Psalm 66. 
Thema: Gedenken en Vieren.  – en daarna? 

Inleiding vooraf: 
Deze periode, eind april, begin mei, Lees meer...
Prediker 2: 20-27 en Matteüs 6: 19-23. 
Liederen: 978; 145 (als Psalmgebed lezen/zingen); 720; 717; “De druk van dagelijkse dingen”( Zingenderwijs lied 16); 243.

Biddag voor gewas en arbeid. Internationale... Lees meer...
Mattëus 4: 1-11.
Samenzang liederen: 536, 539, 791.
Koor: May it be…( Enya), So strong (Labi Sifre), Pastorale (B. de Groot/L. Nijgh), Mag ik dan bij jou (C. de Breij).

Eerste zondag in de 40 dagen tijd. Met ZWO groep en Koor... Lees meer...
Deuteronomium 30:15-20 en Matteüs 5: 17- 26 (1 Korinthiers 13: 1-3). 
Liederen: 18:1,8; 305; 316; 912:1,2,5,6; 838; 791. 

Het is weer verkiezingstijd in Nederland; door alle drukte in de media kunnen we er niet meer omheen. De... Lees meer...
Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12
Liederen: 273; 314; 904; 763; 1001; 386; 418.
Maaltijd van de Heer. 

Net als de meeste kinderen van oude ouders, zoek ook ik mijn moeder regelmatig op. En meestal eet ik op zondagavond mee in... Lees meer...