Huiscatechese


Terwijl de herfstvakantie alweer bijna in zicht is, begint de kerk met het nieuwe seizoen van samen leren. De huiscatechese zal zo rond eind oktober weer beginnen. Voor en met jongeren van 12 tot en met 16 jaar in gesprek over het christelijk... Lees meer...

In de maand juni worden veel activiteiten van verenigingen, sport en muziek langzaam naar de zomer toe afgebouwd. In het kerkelijk werk lijkt dat ook zo, maar nu zijn we – kerkenraadsleden, dominee en diverse werkgroep leden – alweer druk... Lees meer...

Na een seizoen van samen stil staan bij de Tien Woorden, vonden we het tijd geworden om in beweging te komen en actief bezig te zijn rond die zelfde Tien Woorden. In de Remigiuskerk hadden wij als team een heel circuit uitgezet van spellen waarbij... Lees meer...

Drie groepen jongeren van 12-16 jaar zijn afgelopen winter elk acht keer samen gekomen. Dit seizoen stonden de Tien Woorden centraal. We hebben die leefregels van God voor ons leven verkend, besproken met diverse werkvormen en gezien, dat we er... Lees meer...

Op zondagmorgen 3 april was er een feestelijke dienst, voorbereid met de huiscatechese jongeren. Het thema van de dienst was gelijk aan het thema van het huiscatechese jaar: “Kerk wat vieren we!” Deze winter stond het kerkelijk jaar centraal,... Lees meer...
Deze avond was er een ouderavond voor de ouders van de huiscatechesegroepen. Aan de uitnodiging is door veel ouders gehoor gegeven dus met een grote groep hebben we samen gepraat over Geloven en Kerkzijn. De avond werd begonnen met een... Lees meer...
Op 5 januari heeft een klein groepje jongeren van de huiscatechese de Schoef Maor An maaltijd bezocht. Als kennismaking met het thema “De kerk is meer dan alleen de zondagse kerkdienst”. Deze keer aten we in tafelgroepjes. Bij elke tafel... Lees meer...
Inmiddels zijn de huiscatecheses weer in volle gang. Er zijn drie groepen. Een groep van 14 tot 17 jarigen onder leiding van Frida Meints. Een groep van 13-14-15 jarigen onder leiding van Rita van der Kamp en Harriët Knoef en een starters... Lees meer...

Jongeren 12-16 jaar.
We gaan weer van start met de huiscatechese voor en met jongeren van 12-16 jaar. Vier bijeenkomsten voor kerst en vier na kerst. Twee al bestaande groepen gaan door met respectievelijk het duo Rita van de Kamp en Harriët... Lees meer...

Op maandag 20 januari zal een avond worden georganiseerd door het huiscatecheseteam, speciaal voor de ouders van de kinderen die naar huiscatechese gaan. Want niet alle kinderen vertellen even veel thuis! “Hoe was het? Goed.” is dan meestal... Lees meer...

Op vrijdagavond 4 oktober zijn we gestart met het huiscatechese seizoen! Het was natuurlijk dierendag, dus hebben we iets laten zien over Franciscus van Assisi en daarna speelden we een spel met spreekwoorden en gezegden over dieren. De kinderen... Lees meer...

Op zondagmiddag 14 april vond de afsluiting van de huiscatechese plaats. Het was de eerste mooie zonnige dag in dit voorjaar! De jongeren gingen met een fotospeurtocht op de fiets vanuit Hengelo naar kampeerboerderij "de Haverkamp". Daar hebben we... Lees meer...

We zijn alweer bezig met de afronding van het seizoen van de huiscatechese. Alle drie de groepen zijn een jaar lang, ongeveer 8 bijeenkomsten, bezig geweest met de Tien Woorden die God ons gaf om op een goede manier samen te leven, tien... Lees meer...
Je hebt een Vriend…
Zo begint een gedichtje dat veel mensen van Toon Hermans kennen. Soms zie je dit hangen op een tegeltje in het toilet. Tijdens de zesde bijeenkomst van de aanvangsgroep van de huiscatechese stond het woord... Lees meer...

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor de huiscatechese. Ook dit jaar zullen jongeren van 12 tot 16 jaar bij iemand thuis de catechese volgen. Dit jaar zal het programma centraal staan rondom de 10 woorden. Woorden van Godswege die zijn... Lees meer...
We zijn alweer bezig met de afronding van het seizoen van de huiscatechese. Alle vier groepen zijn een jaar lang, ongeveer 8 bijeenkomsten, bezig geweest met de vraag: wat is de kerk nu eigenlijk, alleen een gebouw of is het meer? En wat... Lees meer...

Ook dit jaar gaat de huiscatechese weer van start en wel op vrijdagavond 23 september. Niet zoals andere jaren alleen even inschrijven, maar dit keer willen we er even een gezellige avond van maken (in de Remigiuskerk om 19.30 uur) waar we al iets... Lees meer...

Op 17 januari 2011 waren we met huiscatecheseleiding en een aantal ouders bijeen om ons te verdiepen in de gelijkenissen van Jezus, maar ook om te delen met elkaar wat onze kinderen bezighoudt, hoe ze in het leven staan en hoe we daar als kerk bij... Lees meer...

Met de start van het kerkelijk seizoen 2010 is ook het jeugdwerk weer van start gegaan. De eerste avonden van de huiscatechese vinden weer plaats. Gemiddeld komen 8 jongeren samen in 4 verschillende groepen bij mensen thuis. De leiding van de... Lees meer...

Het seizoen van de huiscatechese vordert gestaag. Er zijn voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16 jaar vier jaargroepen, die inmiddels alweer zo’n zes avonden bijeen zijn geweest. Het thema van dit jaar is “Kerk, wat... Lees meer...
De huiscatechese is voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Doelstelling is de jongeren te betrekken bij vragen van geloof en leven, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij hun leefwereld. Per jaar wordt gewerkt met een jaarthema; in... Lees meer...