"Kerk, wat vieren wij"

Het seizoen van de huiscatechese vordert gestaag. Er zijn voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16 jaar vier jaargroepen, die inmiddels alweer zo’n zes avonden bijeen zijn geweest. Het thema van dit jaar is “Kerk, wat vieren wij”. Diverse aspecten van het samen “Kerk zijn” komen aan bod. Wij hebben het ontstaan van de Kerk besproken, de feesten die wij vieren in de kerk (de Jaarkalender) en ook de sacramenten Doop en Heilig Avondmaal. Het is ons gebleken dat de kerk veel meer is dan alleen het hoge, oude gebouw in het midden van ons dorp. Ook als wij tijdens de catechese zo’n avond gezellig bij elkaar zitten, is dat kerk! We vragen ons af wat de kerk voor onszelf betekent: is het net zoiets als een voetbalclub, waar je alleen maar voor je plezier bij zit of omdat je vrienden er ook heen gaan, of heb je de kerk echt nodig om richting te geven aan je leven? En wat is de betekenis van je geloof in tijden van tegenslag, als je dat helemaal niet gewend bent? Best lastige vragen, en daarom is het juist zo fijn om hierover vrij en open met leeftijdgenoten van gedachten te kunnen wisselen. Soms praten we niet eens helemaal over het thema van de avond, maar komt een onderwerp naar boven omdat iemand er een vraag over stelt, omdat het hem of haar bezighoudt. Eigenlijk zijn dat de mooiste momenten, dan heeft iedereen de aandacht er helemaal bij, omdat het ons raakt. Om de gesprekken en gedachten op gang te helpen, gebruiken we diverse werkvormen; bijvoorbeeld stellingen waar je het dan mee eens of oneens kunt zijn, of een hele stapel foto’s waar je er één uit mag kiezen die je het meest aan de kerk en je geloof doet denken. Water blijkt vaak een grote rol te spelen in ons leven en ook in de Bijbel. Het is de bron van leven, maar er gaat tevens een grote dreiging van uit. Zo wordt ook duidelijk hoe mooi de symbolische betekenis van de doop met water is: God die ons redt uit de zee van ellende die het leven kan zijn, maar ook water als bron van nieuw leven, de schone lei waarmee je steeds opnieuw mag beginnen.
Binnenkort besteden wij nog aandacht aan het Avondmaal, om te beleven wat brood en wijn delen is. Daarvoor gaan we zondagavond 17 februari met alle groepen tegelijk naar onze Remigiuskerk. Daarna wordt het alweer tijd om te beginnen aan de voorbereidingen op de afsluiting van het seizoen met een Anders-dan-dienst op de middag van Palmzondag, die gevolgd wordt door een gezellig samenzijn met maaltijd voor alle groepen. Daarbij nemen wij afscheid van de oudste groep, die er dan vier jaar huiscatechese op heeft zitten. Natuurlijk hopen wij in het najaar weer een volgende generatie te mogen begroeten, namelijk de jongeren die dan net naar de middelbare school gaan. Als jij nu in groep 8 van de basisschool zit en weleens zou willen weten of de huiscatechese iets voor je is, kom dan gerust naar de Anders-dan-dienst op Palmzondag, 16 maart 2008 om alvast de sfeer te proeven.

Team huiscatechese.