Welkom bij de webwinkel van de kerk.

In de winkel kunt u voorlopig alléén collectebonnen bestellen.

De bestelde collectebonnen worden zo spoedig mogelijk bezorgd of toegezonden.

 

De mogelijkheden van deze webwinkel worden de komende tijd verder uitgebreid.

Op termijn zal het ook mogelijk zijn uw giften te doen, zoals kerkbalans en solidariteitskas.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters