Welkom aan het virtuele loket van ons kerkelijk bureau!


Aan dit loket kunt u collectemunten bestellen. De collectemunten kunt u op dinsdagavond, de
eerste van de maand, ophalen bij de Kruiskerk of Koepelkerk.


Naast het bestellen van collectemunten kunt u hier ook terecht voor het
doen van een gift of een bijdrage aan een actie.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar
krm.pgberltsum@gmail.com