Welkom op de webshop van de Protestantse Gemeente te Huizen.

Aktie Kerkbalans 2024

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Als u een toezegging wilt doen voor de Actie Kerkbalans 2024, kunt U op de link klikken in de naar U toegezonden E-mail.

U hoeft niet in te loggen maar kunt uw toezegging opgeven door een bedrag op te geven, de maanden aan te kruisen en een betaalmogelijkheid te kiezen.

Betaalmogelijkheden:

  • Automatische incasso
  • Overige

Als u kiest voor "Automatische incasso" wordt er in de opgegeven maanden rond de 28e van die maanden, het toegezegde bedrag in gelijke termijnen van uw rekening geïncasseerd.
Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage via incasso is: NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Huizen.
Na incassering wordt het totale bedrag van de Kruiskerk-leden overgemaakt op de rekening van de Kruiskerk.

Als u kiest voor betaalwijze "Overig", gaan wij er van uit dat u het bedrag zelf aan ons overmaakt, of dat u de bank opdracht geeft om automatisch een bedrag over te maken.
Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage voor de Duif is: NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Huizen.
Het rekeningnummer voor de Vrijwillige Bijdragen voor de Kruiskerk is: IBAN: NL17 INGB 0000 1006 91 t.n.v. Kruiskerk Huizen

"Automatische incasso" geniet de voorkeur, want dit maakt het voor u en voor ons het gemakkelijkst.

Hartelijk dank voor uw toezegging!