Welkom op de webshop van de Protestantse Gemeente te Huizen.

Aktie Kerkbalans 2024

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Als u een toezegging wilt doen voor de Actie Kerkbalans 2024, kunt U op de link klikken in de naar U toegezonden E-mail.

U hoeft niet in te loggen maar kunt uw toezegging opgeven door een bedrag op te geven, de maanden aan te kruisen en een betaalmogelijkheid te kiezen.

Betaalmogelijkheden:

  • Automatische incasso
  • Overige

Als u kiest voor "Automatische incasso" wordt er in de opgegeven maanden, op of rond de 28e van die maanden, het toegezegde bedrag in gelijke termijnen van uw rekening geïncasseerd.

Als u kiest voor betaalwijze "Overig", gaan wij er van uit dat u het bedrag zelf aan ons overmaakt, of dat u de bank opdracht geeft om automatisch een bedrag over te maken.
Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is: NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Huizen.

Hartelijk dank voor uw toezegging!