Welkom bij de webshop van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Veel zaken handelen we tegenwoordig digitaal af, zoals het via iDEAL bestellen van collectebonnen, bijdragen aan de voorjaarsactie aan uw wijkgemeente e.d. Voor de Actie Kerkbalans zijn we gestart met het “digitaal invullen van het toezeggingsformulier”.

Wilt u meedoen met Kerkbalans, de Voorjaarsactie en/of de Najaarsactie
Met uw bijdrage ondersteunt u uw wijkgemeente in het realiseren van de doelen ook voor de toekomst.

Ook de jaarlijks vrijwillige bijdrage van het kerkblad Kerk in Zoetermeer kunt u nu via iDEAL betalen.