Welkom bij de webshop van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Veel zaken handelen we tegenwoordig digitaal af, zoals het via iDEAL bestellen van collectebonnen, het extra doneren aan een wijkgemeente e.d. Voor de Actie Kerkbalans 2019 starten we met “digitaal invullen van het toezeggingsformulier”.

U kunt nu hier de collectebonnen bestellen. U dient daarvoor éénmalig een account aan te maken.
Klik daarvoor op "mijn account". De collectebonnen worden zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd.
U kunt ook collectebonnen bestellen via de Kerkgeldapp. De Kerkgeldapp kunt u nu al downloaden op uw smartphone.

Wilt u meedoen met de Voorjaarsactie? Met uw bijdrage aan de voorjaarsactie ondersteunt u uw wijkgemeente in het realiseren van de doelen ook voor de toekomst.

Ook de jaarlijks vrijwillige bijdrage van het kerkblad Kerk in Zoetermeer kunt u nu via iDEAL betalen.

Binnenkort worden de mogelijkheden van SKG-Collect verder uitgebreid.
Zie alvast: www.skgcollect.nl wat de mogelijkheden zijn.