Kerkdienst zondag 2 oktober gezamelijke dienst

Vanaf 02 oktober 2022 09:30

tot 02 oktober 2022 10:30

Zondag 2 oktober 2022
Gezamenlijke dienst Does en Wetering; 9.30 uur; afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Wilco van Termeij

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Jannie van der Leij en ouderling-kerkrentmeester Leo Deurloo. We zijn hen heel dankbaar voor hun inzet al die jaren en we zullen hun inbreng in de kerkenraad missen. Marc van der Leij zal worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Jenny Verweij heeft aangegeven over te
willen stappen naar het ambt van ouderling en daar zijn we heel blij mee. Zij zal op 2 oktober herbevestigd worden als ambtsdrager, maar dus in een andere rol. Daarnaast zullen Femke Kortekaas, Hanneke Stigter, Jan Tinga en André Oosterom herbevestigd worden. Marianne Zandstra kan helaas niet aanwezig zijn en wordt daarom in de week daarna herbevestigd.

Locatie(s)

Dorpskerk Woubrugge: Comriekade 7, 2481 AD Woubrugge