Acties in de gemeente

 

GZB Bijbels dagboek 2021'Een handvol koren'

Een dagboek voor jong en oud!

 

GZB Bijbels dagboek

 

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk van Willem & Joanne Folmer in Congo. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan hun zendingswerk. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de webwinkel van de kerk.

 

GZB Bijbels dagboek 2021

 

                      

Actie 'Winterhulp Oekraïne 2020'

Hulp_Barkcaszo  

De diaconiecollecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de winterhulp in Oekraïne. We mogen delen uit onze overvloed aan hen die het hard nodig hebben.

Doneerknop Winterhulp Oekraïne

 

Actie 'Kerkbalans 2020'

In onze gemeente hebben we ook de 'Actie Kerkbalans 2020' gehouden. Het doel van deze actie is financieel ondersteuning bieden aan de gemeente. In februai 2020 is de actie gestart. Het is bemoedigend te zien dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen door een bijdrage te leveren.

Het kan zijn dat u de Actie Kerkbalans 2020 hebt gemist. U was niet thuis, bent net lid geworden van de gemeente, of u bent het ‘gewoon’ vergeten. Dan vindt u achterin de kerk in het folderrek de folder met de gegevens om alsnog mee te doen.

U kunt voor uw bijdrage terecht op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 6224 77 ten name van Kerkrentmeesterij Hervormde Gemeente Sommelsdijk onder vermelding van “Vrijwillige bijdrage 2020”.

U kunt ook via onderstaande knop via iDEAL bijdragen of via de QR-code op deze pagina.

Meer nieuws over de actie kerkbalans 2020: Kerkbalans Nieuwsknop.

Bijdrageknop

 

 

 

 

 

 

 

 


Actie 'Ontbijt Zendingscommissie 2020'

In de maand juni 2020 loopt de actie 'Ontbijt Zendingscommissie'. De opbrengst van deze actie is voor de familie Folmer in Congo. Willem en Joanne Folmer-van Spronsen zijn door de GZB uitgezonden om in de medische hulpverlening, ze zijn allebei arts, een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen.

Maatregelen strenge regelgeving rondom het Covid-19 virus:
- Bij het inpakken en bezorgen van de maaltijden worden handschoenen gedragen.
- Bij bezorgen wordt het ontbijt voor de deur gezet en minimaal 1,5 meter afstand gehouden.

De actie is geslaagd. Op 20 juni 2020 zijn de ontbijten rondgebracht.

Nieuwsgierig naar het werk van Willem en Joanne Folmer, kijk eens op de website van de GZB.

Winterhulp Oekraïne

Actie(s):

De diaconale collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de winterhulp in Oekraïne. We mogen delen uit onze overvloed aan hen die het hard nodig hebben.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed
  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders

En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.