Acties in de gemeente

                    

Actie 'Winterhulp Oekraïne 2020'

Hulp_Barkcaszo  

De diaconiecollecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de winterhulp in Oekraïne. We mogen delen uit onze overvloed aan hen die het hard nodig hebben.

Doneerknop Winterhulp Oekraïne

 

Actie 'Kerkbalans 2020'

In onze gemeente hebben we ook de 'Actie Kerkbalans 2020' gehouden. Het doel van deze actie is financieel ondersteuning bieden aan de gemeente. In februai 2020 is de actie gestart. Het is bemoedigend te zien dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen door een bijdrage te leveren.

Het kan zijn dat u de Actie Kerkbalans 2020 hebt gemist. U was niet thuis, bent net lid geworden van de gemeente, of u bent het ‘gewoon’ vergeten. Dan vindt u achterin de kerk in het folderrek de folder met de gegevens om alsnog mee te doen.

U kunt voor uw bijdrage terecht op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 6224 77 ten name van Kerkrentmeesterij Hervormde Gemeente Sommelsdijk onder vermelding van “Vrijwillige bijdrage 2020”.

U kunt ook via onderstaande knop via iDEAL bijdragen of via de QR-code op deze pagina.

Meer nieuws over de actie kerkbalans 2020: Kerkbalans Nieuwsknop.

Bijdrageknop

 

 

 

 

 

 

 

 


Actie 'Ontbijt Zendingscommissie 2020'

In de maand juni 2020 loopt de actie 'Ontbijt Zendingscommissie'. De opbrengst van deze actie is voor de familie Folmer in Congo. Willem en Joanne Folmer-van Spronsen zijn door de GZB uitgezonden om in de medische hulpverlening, ze zijn allebei arts, een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen.

Maatregelen strenge regelgeving rondom het Covid-19 virus:
- Bij het inpakken en bezorgen van de maaltijden worden handschoenen gedragen.
- Bij bezorgen wordt het ontbijt voor de deur gezet en minimaal 1,5 meter afstand gehouden.

De actie is geslaagd. Op 20 juni 2020 zijn de ontbijten rondgebracht.

Nieuwsgierig naar het werk van Willem en Joanne Folmer, kijk eens op de website van de GZB.

Diaconie Winterhulp Oekraine

Actie(s):

De diaconale collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de winterhulp in Oekraïne. We mogen delen uit onze overvloed aan hen die het hard nodig hebben.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Tegoed
  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders

En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.