Algemene gift Kerk HGS

Actie(s):

Algemene giften voor de Kerk worden besteedt aan bijdragen voor pastoraat, gebouwen en ook aan praktische faciliteiten. 

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Activiteitencommissie

Actie(s):

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van tal van activiteiten in onze gemeente. In de negentiger jaren is deze commissie begonnen met de organisatie van de gemeentedag. In de loop der jaren is daar bijgekomen bijvoorbeeld de verkoop van planten, de kerstpostactie, de organisatie van creatieve avonden, het bieden van een “winterse maaltijd” en het promoten van een fietstocht. Het doel van de commissie is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van de onderlinge band in de gemeente, anderzijds het inzamelen van financiële middelen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Kerk: Beeld en Geluid

Actie(s):

Dit collectedoel is bestemd om de nieuwe beeld- en geluidinstallatie te financieren. In maart 2021 zijn de nieuwe camera's en luidsprekers geïnstalleerd.  

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Kerk: Onderhoud Kerkgebouw

Actie(s):

De bijdragen aan dit doel worden direct besteedt aan het onderhoud van het kerkgebouw.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account

Kerk: Pastoraat

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Kerk: Pastoriefonds

Actie(s):

De bijdragen aan dit doel worden direct besteedt aan het beheer en onderhoud van de pastorieën.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Kerk: Verlichting en Verwarming

Actie(s):

De bijdrage aan dit doel worden rechtstreeks besteedt aan de verwarmingssystemen en de verlichting in de kerk. Er loopt een traject van verduurzamen installaties.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account

Kerk: Vita Nova

Actie(s):

De bijdragen aan dit doel worden direct besteedt aan het beheer en onderhoud van ons verenigingsgebouw Vita Nova.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Kerk: Instandhouding Erediensten

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Kerk: t.b.v. opbouw gemeente

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

En laten wij niet moe worden goed te doen,

want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.