Welkom aan het virtuele loket van de Gereformeerde kerk van Woubrugge. Aan dit loket kunt u collectebonnen bestellen. De collectebonnen worden via onze vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Bij bestelling vóór donderdag, worden de bonnen nog voor het weekend bezorgd.

Naast het bestellen van collectebonnen kunt u hier ook terecht voor het doen van een Gift aan de Kerk of de Diaconie.

Tevens bieden we u de mogelijkheid om langs deze weg uw giften aan de wekelijkse collecten te doen. 

Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@gereformeerdekerkwoubrugge.nl.