Welkom op de internetpagina van het CvK van de Hervormde Gemeente Asperen

Door middel van deze website wordt u in de gelegenheid gesteld uw collectebonnen te bestellen, een collecte tegoed aan te schaffen voor online collecteren of een bijdrage te doen in de vorm van een eenmalige gift, vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.

Indien u vragen heeft zijn de kerkrentmeesters bereikbaar via het contactformulier. Een handleiding over het gebruik van deze website en hoe bij te dragen aan de collecten en giften, kunt u terugvinden bij de veelgestelde vragen.

Ons bankrekeningnummer luidt: NL31 RABO 0373 7154 71

Als u een iDEAL transactie doet ziet u echter een vreemd rekeningnummer op uw afschrift staan. Omdat dit een iDEAL betaling betreft verloopt dit eerst via een iDEAL tussenrekening (ING).

Voor alle informatie met betrekking tot Corona maatregelen in en rond de erediensten en gebouwen, klik hier.

Voor informatie over de erediensten, het bezoeken van de erediensten, het verenigingswerk en over de gebouwen verwijzen wij naar onze algemene website www.hervormdasperen.nl.


Solidariteitskas

Alle beleidende leden van onze gemeente hebben een brief ontvangen (of ontvangen één dezer dagen) inzake de solidariteitskas. Door de corona maatregelen wordt uw bijdrage niet aan de deur opgehaald. 

Voor meer informatie en het bijdragen aan de solidariteitskas, gaat u naar de speciale solidariteitskas pagina.

 


Collecten in de kerkdienst

Tijdens de kerkdienst worden volgende collecten gehouden:
-  1e collecte (diaconie)
-  2e collecte (instandhouden eredienst)
-  3e collecte (extra collecte)

-  Offerblokken (pastoriefonds)
-  Zendingsbussen

De verschillende doelen van deze zondag van de collectes zijn terug te vinden in de kerkbode en op de zondagsbrief.

Collectezak

 Betaalmogelijkheden
-  Tegoed
-  iDeal

U kunt uw bijdrage aan de collectes doen door middel van incasso of afschrijving van uw tegoed. Om uw tegoed in te zien of bij te storten:
Huidig saldo inzien
Opwaarderen saldo

Hier vind u een instructie in stappen om het tegoed te gebruiken.

Een instructie in stappen om bij te dragen aan de collecten vind u hier.