Informatie Predikant Financiën Geef uw bijdrage
Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Gemeenteopbouw

Het is niemand ontgaan dat het afgelopen jaar een wel heel speciaal jaar is geweest.

Ook voor het Orgaan van Gemeenteopbouw. Heel veel club- en verenigingswerk kwam stil te liggen of op een heel laag pitje te staan. Maar er zijn gelukkig toch ook veel heel mooie dingen gebeurd, nieuwe initiatieven van creatieve gemeenteleden zijn opgepakt en uitgevoerd.

We noemen de avondsluitingen, aanvankelijk elke dag en nu tweemaal per week. We hebben een alternatieve vorm van de Kerstnachtdienst georganiseerd, waar we via YouTube heel veel mensen hebben weten te bereiken, meer van 400 mensen hebben de uitzending bekeken. Geweldig. Dan de kerstkaartenactie, vele kaarten zijn verstuurd en we hebben een mooi bedrag weten op te halen. Aandacht voor elkaar en hulp waar nodig. En laten we ook de avondzang van 23 december j.l. niet vergeten Hoe mooi is ons geweldig kerkgebouw voor samenzang. 
 
En dat is allemaal mogelijk door onze actieve gemeenteleden, u dus,  financieel ondersteund door de kerkrentmeesters met uw giften en bijdragen.  Wij vertrouwen ook op uw meedenken, creativiteit en medewerking in 2021.

Wijnand van den Brink
 
 
Informatie Predikant Financiën Geef uw bijdrage
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl