Informatie Predikant Gemeenteopbouw Geef uw bijdrage
Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Financiën

Hoewel wij in november 2020 nog dachten op een tekort uit te komen, is dit tekort volledig weggewerkt door extra giften en bijdragen. Hiervoor onze dank. Hier hebben we met zijn allen voor gezorgd!
 
Voor het jaar 2021 hebben wij de begroting weer sluitend kunnen opstellen. Hierbij zijn we wel uitgegaan van gelijkblijvende collecteopbrengsten zoals in voorgaande jaren en een benodigde vrijwillige bijdrage van € 110.000.
 
Als we de begroting 2021 en 2020 met elkaar vergelijken, zien we de volgende verschillen.
-  Lagere huuropbrengsten (door corona) -1.250
-  Vrijval saldo collectebonnen 900
-  Lager predikentstraktement (afdracht PKN) 1.500
-  Hogere bijdrage jeugdraad (jeugdwerk) -2000
-  Verwachte extra uitgaven corona maatregelen -550
     
  0
 
Hoewel de benodigde vrijwillige bijdrage gelijk is gebleven ten opzichte van 2020, zien we dat in 2020 er minder vrijwillige bijdrage is toegezegd en ontvangen. Er is over 2020 € 102.860 ontvangen. Ten opzichte van 2020 en het huidig aantal gemeenteleden betekent  dit een verhoging van iets meer dan 8%, ofwel gemiddeld € 350,00 per persoon/gezin dat wordt aangeschreven.
 
Als u niet precies weet wat uw bijdrage kan zijn, kunt u onderstaande richtlijnen hanteren.

 
Onderstaand vind u een overzicht van de begroting 2021. 
 
Voor nadere informatie over de begroting of vrijwillige bijdrage, kunt u via onderstaand contactformulier contact opnemen met de kerkrentmeesters.
 
 

Fiscaal voordelig geven

Uw bijdrage aan onze kerk is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Dit geeft al snel een voordeel van 37%. Dit betekent dat als u €100 geeft, u hiervan €37 terugkrijgt van de fiscus. Er geldt wel een drempelbedrag.

Wilt u dit drempelbedrag voorkomen, geef dan een periodieke bijdrage. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de kerkrentmeesters.

 

Geef uw bijdrage

U kunt uw vrijwillige bijdrage online invullen. Hierin geeft u op wat u wilt geven, wanneer en hoe. Meer informatie hoe u dit kunt doen, vind u hier. Ook kunt u klikken op de knop "Geef uw bijdrage" bovenaan en onderaan deze pagina.


Contactformulier

 
Informatie Predikant Gemeenteopbouw Geef uw bijdrage
 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Asperen
IBAN nummer NL31RABO0373715471
Secretariaat: Jan van Dijk, p/a Voorstraat 3, 4147CA Asperen
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl