Welkom in de webshop van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard.

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectegeld digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Kies boven voor Collectes om een gift te doen aan de collectes van de kerk, de diaconie en de zending. Betalingen gaan via een iDEAL-transactie. U kunt ook geven vanuit uw Tegoed (zie hieronder).

Wij danken u voor uw gift! 

Hieronder een korte uitleg van de andere menukeuzes:

Collectebonnen
Hier kunt u collectebonnen bestellen en betalen en deze afhalen tijdens de openingstijden van boekwinkel De Ploeg in Verenigingsgebouw De Oude Pastorie.

Algemene Gift
Hier kunt u wanneer u maar wilt een gift overmaken aan de Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard.

Periodieke schenking
Hiermee kunt u, mocht u gebruik maken van periodieke schenkingen, deze overmaken.

Mijn account
Advies: maak een eigen account aan. Dat heeft meerdere voordelen. Onder andere krijgt u de beschikking over een overzicht van de giften die u via Collectes of Algemene gift hebt gedaan. Maar ook kunt u dan een tegoed kopen en daaruit giften doen.

Tegoed (zichtbaar als u bent ingelogd via Mijn account)
U kunt een TEGOED kopen en uit dat tegoed giften doen voor de genoemde doelen. Dit is in feite een digitale vorm van collectemunten. Het voordeel is dat u automatisch historie bijhoudt van de giften die u hebt gegeven. Dat overzicht is ook gemakkelijk voor uw belastingaangifte.
U kunt op elk willekeurig moment tegoed bijkopen en bent niet meer afhankelijk van de openingstijden van boekwinkel De Ploeg om collectebonnen te kopen.