Hartelijk welkom in de webshop van de Hervormde Gemeente Lunteren Oude Kerk.

Op dit moment is het geven van een algemene gift, het geven aan de collecten in de erediensten en/of het geven aan een actie in onze gemeente mogelijk.

Heeft u vragen en/of opmerkingen n.a.v. het gebruik van de webshop dan verwijzen wij u naar het menu contact.

Met hartelijke groet, namens College van Kerkrentmeesters,

Wim Wolswinkel, penningmeester

Jaco Heykamp, administrateur