Solidariteitskas

Actie(s):

De Protestantse Gemeente te Eindhoven maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke gemeenten, ook in Eindhoven, om bij te dragen aan de Solidariteitskas.

Het gaat om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.

De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens.

Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Gemeente te Eindhoven vragen we u om - naar draagkracht - bij te dragen aan de Solidariteitskas. U ontvangt hiervoor in mei een schriftelijk verzoek. Het richtbedrag is € 10,00, maar ook meer of minder is zeer welkom. Van wat u geeft, wordt € 5,00 aan de Solidariteitskas afgedragen. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Gemeente te Eindhoven.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL