U kunt uw collectebijdrage overmaken op onderstaande rekening

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.

De Bakkerij

Actie(s):

Doelomschrijving:

Doelomschrijving
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen raken.Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het buitenland.We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende organisaties. 

De collecte wordt op basis van 60/40 verdeeld tussen Diaconie en kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 13-06-2024 t/m 18-06-2024

cantatedienst 16-6-24

Actie(s):

De muziekcommissie van de Dorpskerk organiseert deze cantatedienst. Om gedeeltelijk uit de kosten te komen wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd.

bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

k

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 13-06-2024 t/m 18-06-2024