Zoals u al heeft kunnen opmaken uit onze overige communicatie zullen er tot 1 juli geen erediensten plaatsvinden die u fysiek kunt bijwonen en waarin er op gebruikelijke wijze gecollecteerd kan worden. U zult tegelijkertijd begrijpen dat de collectedoelen ook nu deze inkomsten hard nodig hebben. Daarom verzoeken wij u uw collecte bijdragen (voor diaconie én kerk) over te maken op de volgende rekening:

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.