U kunt uw collectebijdrage overmaken op onderstaande rekening

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.

Noahs Arc

Actie(s):

Doelomschrijving:

De diaconale collecte is bestemd voor de bouw van een lagere school en opvanghuis voor straatkinderen in Kampala, Oeganda. Op deze school, onder beheer van de onderwijsorganisatie Noah’s Ark ter plaatse, wordt met name  ruimte gemaakt voor weeskinderen.  Die worden van straat gehaald en vinden hier een nieuw thuis en een  toekomst met perspectief. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van capaciteit door nieuwbouw van een school en opvanghuis. De Diaconie van de PGW werkt samen met Run voor Rio uit Wassenaar die zich sterk inzet voor dit project en daarover mede de regie voert. De gedegen plannen zijn er .....en voor het geld voor de bouw zetten nu velen zich in.  De kans voor ons is er om hierin een steentje bij te dragen! Als onze bestemming binnen dit project  kozen wij het realiseren van eigen watervoorziening door een waterput.  

De digitale collecte wordt op 60/40 basis tussen Diaconie en kerk verdeeld

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 24-11-2023 t/m 29-11-2023

cantatedienst 17-9

Actie(s):

De muziekcommissie van de Dorpskerk organiseert deze cantatedienst. Om gedeeltelijk uit de kosten te komen wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd.

bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

k

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 15-09-2023 t/m 18-09-2024