U kunt uw collectebijdrage overmaken op onderstaande rekening

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.

25-7-2021 Stg Gave

Actie(s):

De diaconale collecte is bestemd voor het werk van juristen binnen Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie waar 40 vrijwilligers werk onder vluchtelingen doen.  Asielaanvragen van vluchtelingen die hun basis vinden in bekering en geloven, kennen hun eigen problematiek. De vluchteling die zich hierop beroept moet bij de IND via een tolk een spervuur van vragen beantwoorden. De ervaring leert dat het moeizaam kan zijn om IND ambtenaren te overtuigen. De juristen van St. Gave ondersteunen de vluchteling en advocaat bij het onderbouwen van de geloofwaardigheid van bekering en geloven. Zij analyseren de verslagen waaruit blijkt hoe de vluchteling zich daarover zelf uitte en rapporteren als erkend deskundige.beleven.

De tweede collecte is voor de kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 22-07-2021 t/m 27-07-2021