Het College van Kerkrentmeesters gaat een begin maken met de digitalisering van de Actie Kerkbalans. De bedoeling is dat leden van de Protestantse gemeente te Leiden vanaf 2015 via de mail hun toezegging kunnen sturen naar het Kerkelijk Bureau. Dit bespaart op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op kosten.

Naast deze digitale vorm van Kerkbalans blijft de oude vertrouwde werkwijze op papier nog bestaan.

Bij de Actie Kerkbalans van 2014 is u gevraagd of u in het vervolg digitaal uw toezeggen zou willen doen. Van ongeveer xx gemeenteleden ontvingen wij daarop een positief antwoord. Zij gaven ons hun e-mailadres. Deze zijn gekoppeld aan de ledenadministratie (LRP). De betreffende gemeenteleden krijgen binnenkort in plaats van de gebruikelijk enveloppe met invulformulier en retourenvelopp een e-mail met daarin een link naar de webwinkel. Door de instructies te volgen, kunnen zij hun toezegging voor 2015 digitaal doorgeven. 

Heeft u 2014 nog niet uw e-mailadres doorgegeven, maar wilt u wel meedoen aan ‘Kerkbalans Digitaal’ vult u dan uw e-mailadres in op het toezeggingsformulier 2015 of stuur zo spoedig mogelijk een e-mail met uw volledige naam en adresgegevens naar kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl