Geliefde broeder of zuster,

De actie Kerkbalans is een moment om bij stil te staan. Wat is de betekenis van de kerk voor u? Net zo belangrijk is de vraag wat u betekent voor de kerk. Bij deze actie gaat het vooral over uw financiële bijdrage aan de kerk. De kerk, waar we samenkomen om God en elkaar te ontmoeten en waar veel mensen zich vrijwillig inzetten voor verschillende taken.

Maar er blijven altijd zaken die geld kosten. Dit zijn bijvoorbeeld het pastoraat, het jeugdwerk, de kerk- en wijkgebouwen. Om dat te kunnen bekostigen, wordt er elke zondag in de kerkdiensten gecollecteerd. Daarnaast wordt de actie Kerkbalans gehouden. En dan is de vraag aan u: wat betekent u hierin voor de gemeente?

Vuistregel

We hebben allemaal verschillende inkomsten en omstandigheden. Iemand die veel heeft, kan veel geven; iemand die het minder heeft, kan minder geven. Dat noemen we geven naar draagkracht of vermogen. Vanuit de gemeente komt vaak de vraag wat dan een verantwoorde gift is. Om een antwoord te geven op die vraag maken wij gebruik van bijgaande tabel, die ook in andere gemeenten wordt gebruikt. Hiermee geven wij u een vuistregel voor het bepalen van de hoogte van uw bijdrage. De één kan meer geven dan de vuistregel aangeeft, de ander minder. Van belang is dat u voor God een eerlijk antwoord geeft op de vraag wat uw bijdrage naar draagkracht kan zijn.

Spreiding en voordeel

Graag willen wij u er nog op wijzen dat het spreiden van uw bijdrage over de maanden veelal leidt tot een andere beleving dan een eenmalige gift. In één keer € 600,- wordt mogelijk anders beleefd dan twaalf keer € 50,-.

Verder zijn giften aan de kerk fiscaal aftrekbaar.

Tenslotte

Velen van ons zijn rijk gezegend. Bent u bereid om daarvan royaal bij te dragen aan het werk in Gods Koninkrijk? Wij vertrouwen erop dat u die vraag biddend zult beantwoorden en dat u ons in ruime mate kunt voorzien van de noodzakelijke middelen, om het werk in onze gemeente ook in 2021 uit te kunnen voeren. Zoals u kunt zien in de begroting voor 2021 verwachten wij een stijging van de uitgaven. Nadrukkelijk vragen wij u het hierdoor te verwachten tekort van € 63.951 te verminderen door uw bijdrage. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

 

 

Vuistregel vrijwillige bijdrage

Wij hebben onderstaande tabel als vuistregel opgesteld. In deze tabel ziet u het (gezamenlijke) bruto jaarinkomen met daarachter een indicatie voor de vrijwillige bijdrage, waarbij rekening is gehouden met een aantal veel voorkomende gezinssituaties.

Gezamenlijk bruto jaarinkomen  tot € ...

Bij geen kinderen

Bij 1 kind

Bij 2 kinderen

Bij 3 kinderen

Bij 4 of meer kinderen

10.000

130

50

40

20

-

12.500

190

80

70

60

50

15.000

250

120

100

90

80

20.000

410

220

200

180

150

25.000

520

290

260

230

200

30.000

680

470

420

370

310

35.000

900

650

580

510

440

40.000

1.120

840

750

650

560

45.000

1.410

1.140

1.010

920

870

50.000

1.620

1.310

1.120

1.050

970

60.000

1.950

1.560

1.370

1.270

1.170

70.000

2.400

1.910

1.660

1.550

1.450

80.000

2.800

2.240

1.960

1.820

1.680

90.000

3.360

2.730

2.460

2.280

2.100

100.000

4.000

3.300

3.000

2.800

2.600


Deze vuistregel is slechts een indicatie. Er kunnen persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op de hoogte van uw bijdrage.

Kerkbalans

Actie(s):

Betaalmogelijkheden

  • Incasso
  • Internetbankieren
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m februari