Geliefde broeder en/of zuster,

De actie Kerkbalans is een moment om stil te staan bij de betekenis van de kerk voor u én wat u betekent voor de kerk. Bij deze actie gaat het vooral over uw financiële bijdrage aan de plaatselijke kerk. De plaats waar we samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. Het is ook de plaats waar velen zich vrijwillig inzetten voor verschillende taken.

Er zijn echter altijd zaken die geld kosten, bijvoorbeeld het pastoraat, het jeugdwerk, de kerken en de wijkgebouwen. Om die te kunnen bekostigen wordt er in de kerk gecollecteerd en wordt ook de actie Kerkbalans gehouden. En dan is de vraag aan u: wat betekent u hierin voor de gemeente?

Richtlijn

We hebben allemaal verschillende inkomsten en omstandigheden. Iemand die veel heeft, kan veel geven; iemand die minder heeft, kan minder geven. Dat noemen we geven naar draagkracht of geven naar vermogen. Vanuit de gemeente komt vaak de vraag wat een verantwoorde gift is.

Om een antwoord te geven op die vraag zijn we gaan kijken of daar een hulpmiddel voor is. In bijgaande tabel, die ook in andere gemeenten wordt gebruikt, geven wij u richtlijnen voor uw bijdrage. Deze is gekoppeld aan het (gezamenlijke) inkomen als graadmeter voor de draagkracht.

De richtlijn is een indicatie en geen vaste norm omdat omstandigheden kunnen verschillen. De één kan meer geven dan de richtlijn aangeeft, de ander minder. Van belang is dat u voor God een eerlijk antwoord geeft op de vraag wat uw bijdrage naar draagkracht kan zijn.

Spreiding en voordeel

Graag willen wij u er nog op wijzen dat het spreiden van uw bijdrage over de maanden veelal leidt tot een andere beleving van de hoogte van het jaarbedrag. In één keer € 600,- wordt mogelijk anders beleefd dan twaalf keer € 50,- want het spreidt de last.

Verder zijn giften aan de kerk fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kan dit een belastingvoordeel opleveren tot 52%.

Tenslotte

Velen van ons zijn rijk gezegend. Bent u bereid om daarvan royaal bij te dragen aan het werk in Gods Koninkrijk? Wij vertrouwen erop dat u die vraag biddend zult beantwoorden en dat u ons in ruime mate zult voorzien van de noodzakelijke middelen om het werk in onze gemeente ook in 2018 uit te kunnen voeren. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

 

 

Richtlijn vrijwillige bijdrage

Het bepalen van het bedrag dat u aan vrijwillige bijdrage kunt overmaken aan de kerk is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom is in onderstaande tabel een richtlijn opgenomen. In de tabel ziet u het jaarinkomen met daarachter een aantal situaties. U kunt een indicatie voor de vrijwillige bijdrage in de tabel aflezen.

(gezamenlijk) bruto jaarinkomen tot ... euro

geen kinderen

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

4 of meer kinderen

8.000

90

-

-

-

-

9.000

100

-

-

-

-

10.000

130

-

-

-

-

11.000

160

-

-

-

-

12.500

190

80

70

60

50

14.000

220

100

90

80

70

15.000

250

120

100

90

80

16.000

280

140

130

110

100

17.000

320

170

150

130

120

18.000

360

190

170

150

130

20.000

410

220

200

180

150

22.000

470

260

230

200

170

25.000

520

290

260

230

200

28.000

600

370

320

290

250

30.000

680

470

420

370

310

32.000

760

540

480

420

360

36.000

930

680

610

530

460

40.000

1.125

840

750

650

560

44.000

1.360

1.065

970

880

790

48.000

1.490

1.190

1.040

970

890

52.000

1.640

1.310

1.150

1.060

980

56.000

1.790

1.430

1.250

1.160

1.080

60.000

1.950

1.560

1.370

1.270

1.170

64.000

2.100

1.690

1.480

1.370

1.270

68.000

2.275

1.820

1.590

1.480

1.370

72.000

2.450

1.960

1.710

1.590

1.470

76.000

2.625

2.100

1.840

1.700

1.570

80.000

2.800

2.240

1.960

1.820

1.680

84.000

2.940

2.350

1.060

1.910

1.765

88.000

3.080

2.465

2.160

2.000

1.850

92.000

3.220

2.575

2.255

2.095

1.930

96.000

3.360

2.690

2.350

2.185

2.015

100.000

3.500

2.800

2.450

2.275

2.100


Deze richtlijn is slechts een indicatie. Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn, die van invloed zijn bij het bepalen van de mogelijkheden.