Ledenbijdrage

Actie(s):

Het ledenbestand van onze gemeente bestaat uit ongeveer 750 mensen. Deze leden zijn op tal van manieren actief: in commissies, clubs en als vrijwilliger bij activiteiten van kerk en diaconie. Het kan ook zijn dat u niet, of niet zo vaak meer in de kerk komt, maar het wel belangrijk vindt dat de kerk in Aalst present is. Die presentie van de kerk heeft vele vormen: Kerkdiensten, gespreksgroepen, pastorale bezoeken, diaconale activiteiten voor dorp en buurt en nog veel meer.

Wij stellen het enorm op prijs als u maandelijks of jaarlijks een bijdrage wilt geven. Elke bijdrage is welkom. U helpt al met een bijdrage van € 1,00 per week om de kerkelijke presentie in ons dorp vol te houden.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december