Jachtlaankerk

 Digitale Collecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1 december 2020 bestaat de mogelijkheid binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn om via de collecteapp Appostel op uw telefoon of tablet deel te nemen aan de collecten in uw kerk. Voor nadere informatie over Appostel zie onze website

U kunt ook via uw PC of laptop digitaal deelnemen aan de collecten die iedere zondag worden gehouden tijdens de erediensten. U kunt net als u gewend bent in het kerkgebouw geven aan de 1e diaconale collecte en de 2e collecte voor Kerk en de 3e collecte is de uitgangscollecte. De collecten die u geeft van woensdag tot en met dinsdag tellen mee met de collecteopbrengst van de tussenliggende zondag. 

Aan betaling via ideal zijn bankkosten verbonden. Vandaar dat het de voorkeur heeft dat u een account aanmaakt en een bedrag opwaardeert en via het betaaltegoed aan de collecten deelneemt. Dit is vergelijkbaar met de aanschaf van collectebonnen en ook het opgewaardeerde betaaltegoed is aftrekbaar als gift bij de inkomstenbelasting.

Heeft u vragen over het digitaal collecteren neem dan contact op met één van uw diakenen of kerkrentmeesters of stuur uw vraag naar hoofdkb@pkn-apeldoorn.nl (Henk van Bergeijk)

Klik op collectezak om digitaal aan de collecte deel te nemen en reken af via uw betaaltegoed of via een idealbetaling bij uw bank.