Gift Diaconie

Actie(s):

De diaconie ondersteunt mensen met een behoefte en onvoldoende draagkracht. Naast het bieden van individuele hulp verstrekt de diaconie ook giften aan hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. Dit gaat dan o.a. via ‘Kerk in Actie’: de (ontwikkelings)hulporganisatie van de Protestantse kerk in Nederland, GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en andere organisaties (Hoofdzakelijk met ANBI keurmerk).

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december