Privacyverklaring

Ingangsdatum 25-09-2019 om 12:01

Privacy verklaring

Wij verwijzen u hiervoor naar het artikel op de website van de kerk : https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/privacy