Ieder belijdend lid van de gemeente is per jaar voor de Solidariteitskas € 10,00 verschuldigd. Het College van Kerkrentmeesters zendt de leden hiertoe een acceptgiro. De helft van dit bedrag wordt door het College afgedragen aan de Generale Financiële Raad van de PKN. Het restant wordt gebruikt voor het plaatselijk kerkenwerk. Het College is verplicht om, ook voor de leden die om wat voor reden dan ook hun bijdrage niet betalen, € 5,00 per lid af te dragen.