Kerkbalans 2024

Actie(s):

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Via uw
bijdrage aan Kerkbalans maakt u het werk van ons pastoraal team, het jeugdwerk, het beschikbaar
stellen van leesmateriaal, vorming en toerusting en ook het onderhoud aan onze kerkgebouwen
mogelijk. Denk maar aan de Galluskerk in Angerlo en de Martinikerk in Doesburg, waar we al generaties lang
samenkomen op zondagen en op bijzondere momenten, zoals huwelijk-, doop- en rouwdiensten.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
  • Incasso
  • Overige

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Januari t/m december van het jaar 2024
Toezeggingsperiode Januari t/m december van het jaar 2024
Naar boven