Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

Welkom aan het virtuele loket van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg. Aan dit loket kunt u collectebonnen bestellen. De collectebonnen worden via onze vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Na ontvangst van de overschrijving wordt uw bestelling (1x per 14 dagen en wel in de even weken) thuis bezorgd.

Naast het bestellen van collectebonnen kunt u hier ook terecht voor het doen van een Gift aan Diaconie of aan de Kerk.

Tevens bieden we u de mogelijkheid om langs deze weg uw giften aan de wekelijkse collecten te doen.

Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeester@hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl